Program Ramowy

Termin: 18-19 października 2022 r.
Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

18 października 2022 r.

Spotkanie Rektorów Szkół Wyższych stowarzyszonych w sieci IROs Forum oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego

19 października 2022 r.

Konferencja  „Polskie szkolnictwo wyższe – uczelnie otwarte na świat”

Miejsce: Aula Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (budynek B-8, Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (budynek B-8 mieści się przy ul. Akademickiej)

8:00 – 9:00  –  rejestracja na Konferencję

9:00 – 9:30  – uroczyste otwarcie Konferencji – prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP;  prof. Jerzy Lis, Rektor AGH; Marta Foryś, Przewodnicząca IROs Forum

9:30 – 11:00  – panel dyskusyjny Trendy i wyzwania w umiędzynarodowieniu moderowany przez Dyrektora NAWA, dr Dawida Kosteckiego, z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych  w rozwój umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Paneliści: Rektor AGH – prof. Jerzy Lis, Dyrektor Generalny FRSE – dr hab. Paweł Poszytek, Prezes Stowarzyszenia Prom – Anna Kiryjow-Radzka, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN – Przemysław Skrodzki, Przewodniczący RMN – dr Igor Kilanowski

Panel dyskusyjny „Trendy i wyzwania w umiędzynarodowieniu” moderowany przez 
Dyrektora NAWA, dr Dawida Kosteckiego, z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych  w rozwój umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Paneliści: Rektor AGH – prof. Jerzy Lis, Dyrektor Generalny FRSE – dr hab. Paweł Poszytek, Prezes Stowarzyszenia Prom – Anna Kiryjow-Radzka, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN – Przemysław Skrodzki, Przewodniczący RMN – dr Igor Kilanowski

11:00 – 12:00 – przerwa kawowa / networking

12:00 – 13:30 – równoległe warsztaty (do wyboru) prowadzone przez ekspertów IROs Forum:  

 1. Uniwersytety Różnorodne – rekrutacja i kampanie wspierające umiędzynarodowienie uczelni” – moderatorki: Liliana Lato i Anna Jarosławska
 2. World Café – Enter our academia” – moderatorki: Izabela Zawiska i Katarzyna Włodkowska-Łoziak

13:30 – 14:30 – lunch

14:30 – 16:00 – równoległe warsztaty (do wyboru) prowadzone przez ekspertów IROs Forum:

 1. Umiędzynarodowienie szkół doktorskich – wyzwania i potrzeby” – moderatorka: Dominika Dankiewicz
 2.  „Nowe formy mobilności i wyzwania w programie Erasmus+” – moderatorki: Edyta Gałecka i Klementyna Kielak

16:00 – 16:30 – podsumowanie i zakończenie Konferencji

Kraków, 20 października 2022

KONFERENCJA NAWA – WELCOME TO POLAND – historie sukcesu

Miejsce: Aula Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (budynek B-8, Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków (budynek B-8 mieści się przy ul. Akademickiej)

10:00-10:15 – Otwarcie i powitanie
Budowanie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni i instytucji naukowych w podejmowaniu i obsłudze studentów i kadry z zagranicy dr Dawid Kostecki, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

10:15-10:30 – Oblicza Programu Welcome to Poland – start up & spin off
Katarzyna Aleksy, Dyrektor Biura programów dla instytucji NAWA

10:30-12:00 – Rzeczywiste potrzeby i praktyczne rozwiązania – prezentacja projektów realizowanych w ramach Programu Welcome to Poland

 1. dr Ewelina Panas – Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia kształcenia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 2. dr Tomasz Maliszewski – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 3. Katarzyna Stachowicz – Pełnomocnik Rektora ds. Projektów Międzynarodowych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 4. Paulina Boroń-Kacperek – Dyrektor Biura Rekrutacji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 5. Magdalena Jędrkiewicz – Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 6. Paweł Świerk – Zastępca Dyrektora Centrum Spraw Międzynarodowych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

12:00-12:30 Przerwa kawowa

12:20-13:00 – W poszukiwaniu uniwersalnych rozwiązań w zakresie obsługi mobilnej kadry akademickiej – prezentacja wniosków z projektu Uniwelis

 1. dr Zofia Sawicka, Zastępca Dyrektora NAWA
 2. dr Artur Kołodziejczyk-Skowron, Biuro programów dla naukowców NAWA

13:00-13:20 – Od wsparcia mobilności do rozwoju kariery – jak zmienia się Euraxess
Anna Wiśniewska, Dyrektor Biura współpracy NAWA

13:20-14:30 – Debata środowiskowa: Profesjonalizacja usług w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy – kierunki rozwoju
Moderatorka: Edyta Lachowicz-Santos – Dyrektor Biura Internacjonalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Panelistki:

 1. Ewa Kiszka – Kierownik Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny
 2. Valentyna Gumińska – Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, Akademia Leona Koźmińskiego
 3. Magdalena Zawirska-Wolniewicz – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Poznańska
 4. Katarzyna Specjalska – Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

14:30 Podsumowanie konferencji
Katarzyna Aleksy, NAWA
Lunch