Program Ramowy

Zapraszamy na Konferencję 15-lecia IROs Forum, która odbędzie się w dniach 18-19.10.2022 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Program obchodów 15-lecia IROs Forum

Termin: 18 -19 października 2022 r.
Miejsce: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

18 października 2022 r.

Spotkanie Rektorów Szkół Wyższych stowarzyszonych w sieci IROs Forum oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

19 października 2022 r.

Konferencja  „Polskie szkolnictwo wyższe – uczelnie otwarte na świat”

8:00 – 9:00 – rejestracja
9:00 – 9:30 – uroczyste otwarcie konferencji – prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, prof. Jerzy Lis, Rektor AGH, Marta Foryś, przewodnicząca IROs Forum                   
09:30 – 11:00 – panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego na temat roli ich  w otwarciu na świat i podnoszeniu poziomu umiędzynarodowienia oraz tworzenia spójnego przekazu dla świata
11:00 – 12.00 – przerwa
12:00 – 13:30 – równoległe warsztaty (do wyboru) prowadzone przez ekspertów IROs Forum:

  1. Uniwersytety Różnorodne – rekrutacja i kampanie wspierające umiędzynarodowienie uczelni” – moderatorki: Liliana Lato i Anna Jarosławska
  2. World Café – Enter our academia” – moderatorki: Izabela Zawiska i Katarzyna Włodkowska-Łoziak

13:30 – 14:30 – lunch
14:30 – 16:00 – równoległe warsztaty (do wyboru) prowadzone przez ekspertów IROs Forum

  1. Umiędzynarodowienie szkół doktorskich – wyzwania i potrzeby” – moderator i moderatorki: Prof. Tadeusz Wieczorek, Marta Gurczyńska, Jolanta Krupa
  2.  „Nowe formy mobilności i wyzwania w programie Erasmus+” – moderatorki: Edyta Gałecka i Klementyna Kielak

16:00 – 16:30 – podsumowanie i zakończenie Konferencji