Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uczelnią przewodniczącą IROs Forum

1 stycznia 2021 r. AGH przejęła przewodnictwo w sieci  IROs Forum.
W latach 2021-2022 funkcję Przewodniczącej Rady IROs Forum piastować będzie kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH pani Marta Foryś.

W poprzedniej kadencji funkcję tę pełniła pani Dorota Maciejewska, specjalista ds. Una Europa i sieci uniwersyteckich Biura Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdeczne podziękowania dla byłej Przewodniczącej  za jej wkład i zaangażowanie w rozwój Sieci.

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące przewodnictwo AGH i pani Marty  Foryś w IROs Forum. W swojej prezentacji „Nic o nas bez nas” nowa Przewodnicząca nakreśla plany na kolejne dwa lata,  a wśród nich wzmocnienie rozpoznawalności IROs Forum w kraju i za granicą, organizację szkoleń i warsztatów z zakresu internacjonalizacji dedykowanych pracownikom uczelni polskich, nawiązanie współpracy z lokalnymi konsorcjami, rozpoczęcie przygotowań do obchodów 15-lecia IROs Forum.

Posiedzenie Rady IROs Forum

29.05.2020 odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum w którym wzięła udział Przewodnicząca sieci IROs Forum Dorota Maciejowska wraz z przedstawicielami Rady oraz Katarzyną Aleksy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Rozmowa dotyczyła mobilności w roku akademickim 2020/2021 oraz programów NAWA, w szczególności umiędzynarodowienia szkół doktorskich

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i obecność. Każde spotkanie z IROs Forum daje możliwość podzielenia się dobrymi praktykami, wiedzą oraz dobrą energią. Dzisiejsze posiedzenie Rady odbyło się zdalnie, jednak mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się osobiście.

Do zobaczenia IROs Forum ! 🙂