5 uczelni zrzeszonych w IROs FORUM na NAFSA 2022 w Denver.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią, z końcem maja, w formule stacjonarnej rozpoczęły się jedne z najważniejszych branżowych targów i konferencji – NAFSA 2022, Denver. Polska delegacja, za którą odpowiada NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej liczy siedem uczelni z różnych części Polski – w tym 5 uczelni zrzeszonych w #IROsFORUM!

Do Denver poleciały reprezentacje z:

Więcej informacji można znaleźć w informacji w artykule na stronie NAWA.

SESJA IROs Forum na konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022”

Na konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022” IROs Forum zorganizowało panel pt. „Uczelnia otwarta na świat? Wyzwania, narzędzia, dobre praktyki „

W panelu rozmawialiśmy o tworzeniu Welcome Pointów, które wzorem uczelni zagranicznych stają się powszechną praktyką na polskich uniwersytetach. To szczególne miejsca, przygotowywane z myślą o osobach przyjeżdżających z zagranicy, w których uzyskują oni najważniejsze praktyczne informacje związane z pracą lub studiami.
W przygotowanej sesji chcieliśmy przedstawić funkcjonowanie Welcome Pointów i działania jakie są podejmowane w zakresie wsparcia oferowanego gościom – naukowcom zagranicznym na przykładzie działalności International Visitors’ Office, z perspektywy naukowca, który z takich serwisów korzysta oraz nowych formach wsparcia oferowanych przez NAWA. W ten sposób omówiliśmy potrzebę istnienia Welcome Pointów, opisując ich funkcjonowanie z trzech różnych poziomów.

Prowadzącą sesję była: Marta Foryś, przewodnicząca #IROsForum=

Uczestniczkami panelu były:

Razem dla Ukrainy!

Uczelnie zrzeszone w sieci IROs Forum pomagają studentom, doktorantom oraz pracownikom Uczelni Partnerskich z Ukrainy. Społeczność akademicka #IROsForum również aktywnie włącza się w działania pomocy humanitarnej.

Szczegóły oraz przydatne informacje znajdziecie Państwo poniżej w linkach:

Posiedzenie Rady IROs Forum – 18 listopada 2021

W dniu 18.11 br. odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum. Podczas posiedzenia podsumowano dotychczasową działalność oraz prace nad przygotowaniem 15-lecia IROs Forum. 

Poruszano również kwestie współpracy strategicznej, dobrych praktyk w ramach działania ”Solidarni z Białorusią” oraz sprawy bieżące. Ustalono, że kolejne spotkanie ze względu na sytuację pandemiczną odbędzie się w formule zdalnej.

Spotkanie przedstawicieli IROs Forum

W dniach 8-10 września br.  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie gościła 21 przedstawicieli uczelni zrzeszonych w IROs Forum.

W spotkaniu uczestniczyli również JM Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz Prorektor ds. Współpracy prof. Rafał Wiśniowski.

W spotkaniach sieci wzięli udział także Członkowie Honorowi IROs Forum, p.o. Sekretarz Generalnej KRASP pani Agata Kulesza oraz eksperci współpracujący z siecią.

Nasi goście uczestniczyli w sesjach oraz prezentacjach eksperckich. Nie zabrakło miłych akcentów jak wspólna sesja zdjęciowa czy zwiedzanie Browaru Górniczo-Hutniczego.

Za wyjątkowy wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach, innowacyjność oraz szczególne zasługi dla IROs Forum została wręczona nagroda im. Barbary Centkowskiej dla pani Agaty Kuleszy. Nagrodę wręczył JM Rektor AGH.

UMIĘDZYNARODOWIENIE TO FILOZOFIA

UMIĘDZYNARODOWIENIE TO FILOZOFIA, UMIĘDZYNARODOWIENIE EDUKACJI ZMIENIA ŚWIAT NA LEPSZY!A więc ruszamy! Dzisiaj zaczynamy nasze spotkanie od obrad Rady IROs Forum.

Czy wiecie, że ostatnie spotkanie „na żywo” IROsF odbyło się 547 dni temu co stanowi 1 rok, 5 miesięcy i 29 dni? Zaledwie 5 dni po naszym spotkaniu w marcu 2020 r. World Health Organization (WHO) ogłosiła stan pandemii na świecie. Ale pandemia nie zatrzymała naszych działań, a wręcz przeciwnie – bardzo dużo się działo mimo, że on-line.

Tylko w roku 2021:

Te wszystkie wydarzenia on-line podsumujemy osobiście w najbliższe dni w Krakowie, ale głównie będziemy rozmawiać o nowych planach, wyzwaniach i dobrych praktykach czasu pandemii.Jak widać ten czas nie osłabił współpracy międzynarodowej i naszych działań ale bardzo już się za sobą stęskniliśmy i z niecierpliwością czekamy na wspólne chwile w Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Do zobaczenia!

Marta Foryś – Przewodnicząca IROs Forum