Posiedzenie Rady IROs Forum

29.05.2020 odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum w którym wzięła udział Przewodnicząca sieci IROs Forum Dorota Maciejowska wraz z przedstawicielami Rady oraz Katarzyną Aleksy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Rozmowa dotyczyła mobilności w roku akademickim 2020/2021 oraz programów NAWA, w szczególności umiędzynarodowienia szkół doktorskich

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i obecność. Każde spotkanie z IROs Forum daje możliwość podzielenia się dobrymi praktykami, wiedzą oraz dobrą energią. Dzisiejsze posiedzenie Rady odbyło się zdalnie, jednak mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się osobiście.

Do zobaczenia IROs Forum ! 🙂

Posiedzenie Rady IROs Forum

W dniach 9-10 marca 2020 na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej spotykają się uczelnie zrzeszone w sieci IROs Forum, aby przedyskutować aktualnych problemy związane z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego oraz podzielić się dobrymi praktykami i wzmocnić współpracę z NAWA.

Spotkanie jest wyjątkową okazją, aby uhonorować panią Katarzynę Aleksy, kierownika Pionu Programów dla Instytucji NAWA, Nagrodą IROs Forum im. Barbary Centkowskiej. Serdeczne gratulacje!

Dziękujemy również Dyrektorowi NAWA, mgr Łukaszowi Wojdydze, który wspiera IROs Forum poprzez współpracę oraz rozwijanie aktywności o charakterze międzynarodowym.

Mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się ponownie. Już nie możemy się doczekać kolejnego Posiedzenia Rady IROs Forum!


IROs Forum – dobre praktyki, współpraca z NAWA i problemy szkolnictwa wyższego

W dniach 9-10 marca 2020 uczelnie zrzeszone w sieci IROs Forum po raz kolejny spotykają się w celu przedyskutowania aktualnych problemów związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego, dzielenia się dobrymi praktykami i zacieśniania współpracy z przedstawicielami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Gospodarzem spotkania jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej, a głównym organizatorem – pani Hanna Lamers, kierownik Centrum Wymiany Akademickiej.

Spotkanie jest również wyjątkową okazją, aby uhonorować panią Katarzynę Aleksy, kierownika Pionu Programów dla Instytucji NAWA, Nagrodą IROs Forum im. Barbary Centkowskiej, za szczególny wkład w umiędzynarodowienie polskich uczelni, przykład dobrej praktyki i doskonałą współpracę z uczelniami IROs Forum. Gratulujemy laureatce i życzymy dalszych sukcesów w umiędzynaradawianiu polskiego szkolnictwa wyższego! W spotkaniu weźmie udział również Dyrektor NAWA, mgr Łukasz Wojdyga, z którym IROs Forum współpracuje i rozwija aktywności o charakterze międzynarodowym od początku powołania agencji NAWA.

Podczas posiedzenia poruszane będą bardzo ważne bieżące kwestie dotyczące ustawy o cudzoziemcach, Erasmus Charter orz Erasmus Without Paper w ramach nowej perspektywy programu Erasmus+ 2021-2027, a także zasad przyznawania i realizacji stypendiów na mobilność naukową i edukacyjną. Jednym z tematów niewątpliwie będzie również zarządzanie kryzysowe w związku z epidemią koronawirusa.

NAWA przeszkoli uczestników w zakresie składania wniosków i realizacji projektów oferowanych przez Agencję, a także wspólnie z IROs zaplanuje dalsze możliwości współpracy.

Prezentacja IROs FORUM na Women in Tech

13-14 listopada 2019r. w Warszawie  odbyła się druga edycja międzynarodowej konferencji Perspektywy Women in Tech Summit! Ponad 3000+  uczestniczek i uczestników w tym przedstawicielki IROs FORUM zgromadziło się, aby ukazać jaką siłę mają kobiety  w technologiach.

Przewodnicząca sieci IROs Forum, Dorota Maciejowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małgorzata Chromy z SGH, Agnieszka Piekarz z Politechniki Krakowskiej oraz Ewa Mroczek z Politechniki Wrocławskiej  zaprezentowały  ofertę uczelni zrzeszonych w IROs FORUM  w zakresie programów IT oraz technicznych w języku angielskim oraz polskim, ofertę kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych.

Nasze przedstawicielki inspirują nas każdego dnia a dzisiaj zainspirowały dziesiątki kobiet do tego, aby studiować w najlepszych polskich uczelniach.