Posiedzenie Rady IROs Forum – 18 listopada 2021

W dniu 18.11 br. odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum. Podczas posiedzenia podsumowano dotychczasową działalność oraz prace nad przygotowaniem 15-lecia IROs Forum. 

Poruszano również kwestie współpracy strategicznej, dobrych praktyk w ramach działania ”Solidarni z Białorusią” oraz sprawy bieżące. Ustalono, że kolejne spotkanie ze względu na sytuację pandemiczną odbędzie się w formule zdalnej.

Spotkanie przedstawicieli IROs Forum

W dniach 8-10 września br.  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie gościła 21 przedstawicieli uczelni zrzeszonych w IROs Forum.

W spotkaniu uczestniczyli również JM Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz Prorektor ds. Współpracy prof. Rafał Wiśniowski.

W spotkaniach sieci wzięli udział także Członkowie Honorowi IROs Forum, p.o. Sekretarz Generalnej KRASP pani Agata Kulesza oraz eksperci współpracujący z siecią.

Nasi goście uczestniczyli w sesjach oraz prezentacjach eksperckich. Nie zabrakło miłych akcentów jak wspólna sesja zdjęciowa czy zwiedzanie Browaru Górniczo-Hutniczego.

Za wyjątkowy wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach, innowacyjność oraz szczególne zasługi dla IROs Forum została wręczona nagroda im. Barbary Centkowskiej dla pani Agaty Kuleszy. Nagrodę wręczył JM Rektor AGH.

UMIĘDZYNARODOWIENIE TO FILOZOFIA

UMIĘDZYNARODOWIENIE TO FILOZOFIA, UMIĘDZYNARODOWIENIE EDUKACJI ZMIENIA ŚWIAT NA LEPSZY!A więc ruszamy! Dzisiaj zaczynamy nasze spotkanie od obrad Rady IROs Forum.

Czy wiecie, że ostatnie spotkanie „na żywo” IROsF odbyło się 547 dni temu co stanowi 1 rok, 5 miesięcy i 29 dni? Zaledwie 5 dni po naszym spotkaniu w marcu 2020 r. World Health Organization (WHO) ogłosiła stan pandemii na świecie. Ale pandemia nie zatrzymała naszych działań, a wręcz przeciwnie – bardzo dużo się działo mimo, że on-line.

Tylko w roku 2021:

Te wszystkie wydarzenia on-line podsumujemy osobiście w najbliższe dni w Krakowie, ale głównie będziemy rozmawiać o nowych planach, wyzwaniach i dobrych praktykach czasu pandemii.Jak widać ten czas nie osłabił współpracy międzynarodowej i naszych działań ale bardzo już się za sobą stęskniliśmy i z niecierpliwością czekamy na wspólne chwile w Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Do zobaczenia!

Marta Foryś – Przewodnicząca IROs Forum

Trzecia edycja Kawy z IROs Forum

W dniu 1 lipca br. odbyła się trzecia edycja Kawy z IROs Forum.

Gościem specjalnym była Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki Pani Monika Poboży.

Dyskusja dotyczyła działań mających na celu wsparcie białoruskich studentów w zakresie rekrutacji i podejmowania kształcenia na studiach wyższych w Polsce oraz specjalnych programów stypendialnych.

W spotkaniu wzięło udział 9 przedstawicieli uczelni wyższych zrzeszonych w ramach IROs Forum.

Wyniki konkursu NAWA „Welcome to Poland”

Nabór w programie Welcome to Poland - NAWA

Z przyjemnością pragniemy ogłosić, że w rozstrzygniętym konkursie programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) „Welcome to Poland” dofinansowanie do swoich projektów otrzymało 8 uczelni zrzeszonych w #IROSForum!


Dzięki otrzymanemu wpsarciu podjęte zostaną takie działania jak m.in.

  • Wzmocnienie stanowiska Welcome Point do obsługi gości oraz pracowników zagranicznych odwiedzających i pracujących w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
  • zorganizowanie międzykulturowych spotkań integracyjnych studentów i kadry oraz opracowanie i wdrożenie kursu e-learningowego przygotowującego studentów zagranicznych do funkcjonowania w środowisku akademickim Politechniki Łódzkiej
  • utworzenie Welcome Center for Foreign Academics oraz Welcome Center for Foreign Students, które mają stanowić miejsca profesjonalnego wsparcia kadry i studentów zagranicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
  • realizacja projektu Inter_cultural.Strategia wspomagającego proces internacjonalizacji na Uniwersytecie Wrocławskim,
  • Modernizacja i przystosowanie wirtualnych kanałów komunikacji do ich użytkowania przez studentów cudzoziemców i kandydatów z zagranicy oraz stworzenie System anglojęzycznego oznakowania budynków i sal dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej
  • Opracowanie Systemu Budowania Relacji z Absolwentami Zagranicznymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
  • Zakup najnowszych naukowych pozycji anglojęzycznych z zakresu ekonomii, finansów czy Data Science w formie e-booków oraz stworzenie podcastu o najważniejszych kierunkach działalności naukowej i międzynarodowych projektach naukowych na Uniwersytecie Warszawskim

Czy

Celem głównym Programu Welcome to Poland jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;
  • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
  • promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Cieszymy się, że członkowie IROsForum tak licznie przystąpili do projektu i otrzymali wsparcie swoich działań i serdecznei im gratulujemy!

Z przyjemnością będziemy komunikować podjęte przez nich działania.