Konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum

W dniach 18-19 października 2022 w Krakowie  odbyła się konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum. Obchody jubileuszu odbyły się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a gospodarzem wydarzenia był JM Rektor AGH prof. Jerzy Lis.

Zaproszenie JM Rektora AGH prof. Jerzego Lisa na obchody 15-lecia IROs FORUM

W konferencji wzięli udział Rektorzy Szkół Wyższych oraz kierownicy biur współpracy międzynarodowej stowarzyszonych w sieci IROs Forum, przedstawiciele instytucji wspierających umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz Sieci. 

W programie wydarzenia m.in. wręczenie nagrody im. Barbary Centkowskiej Panu Profesorowi Jerzemu Buzkowi, tegorocznemu laureatowi nagrody, za wybitny wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach. 

Miejsce Konferencji
Komitet Organizacyjny
Prelegenci
Program Ramowy
Partnerzy Konferencji
Kontakt do Organizatorów
Formularz rejestracyjny
Galeria z 15-lecia IROsFORUM

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Patronami wydarzenia są:

Partnerami wydarzenia są: