Konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum – zapraszamy!

Miejsce Konferencji
Komitet Organizacyjny
Współorganizatorzy 
Program Ramowy
Partnerzy Konferencji
Kontakt do Organizatorów

W dniach 18-19 października 2022 w Krakowie  odbędzie się konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum. Obchody jubileuszu IROS Forum odbędą się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a gospodarzem wydarzenia będzie JM Rektor AGH prof. Jerzy Lis.

W konferencji wezmą udział Rektorzy Szkół Wyższych oraz kierownicy biur współpracy międzynarodowej stowarzyszonych w sieci IROs Forum, przedstawiciele instytucji wspierających umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz Sieci. 

W programie wydarzenia m.in. wręczenie nagrody im. Barbary Centkowskiej Panu Profesorowi Jerzemu Buzkowi, tegorocznemu laureatowi nagrody, za wybitny wkład w umiędzynarodowienie kształcenia 
w polskich uczelniach. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!