Galeria zdjęć

Spotkanie dotyczące kooperacji pomiędzy Stowarzyszenie PRom, IROs FORUM i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
Spotkanie Członkiń Honorowych IROs Forum
Posiedzenie ogólne i posiedzenie Rady IROs FORUM.
Spotkanie grupy eksperckiej IROs FORUM „Erasmus+”
Spotkanie z cyklu „Kawa z IROs Forum” z dr. Dawidem Kosteckim, dyrektorem NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
International Staff Week in Sustainable Development – Wellbeing & Diversity, Politechnika Gdańska
35 Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pt.: „Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat”