Galeria zdjęć

Spotkanie z cyklu „Kawa z IROs Forum” z Mirosławem Marczewskim Dyrektorem Generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Posiedzenie IROs Forum w dniu 25.03.2024
Spotkanie dotyczące kooperacji pomiędzy Stowarzyszenie PRom, IROs FORUM i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
Spotkanie Członkiń Honorowych IROs Forum
Konferencja APAIE 2024, Perth, Australia
Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce
Posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia
Posiedzenie ogólne i posiedzenie Rady IROs FORUM.
Spotkanie grupy eksperckiej IROs FORUM „Erasmus+”
Spotkanie z cyklu „Kawa z IROs Forum” z dr. Dawidem Kosteckim, dyrektorem NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
International Staff Week in Sustainable Development – Wellbeing & Diversity, Politechnika Gdańska
35 Konferencja Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” pt.: „Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat”