Kawa z IROs

Koordynatorki:

Katarzyna Specjalska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego


Magdalena Zawirska-Wolniewicz
Politechnika Poznańska

Spotkania w 2023:

23.05.2023 – Edyta Lachowicz-Santos

24.04.2023 – dr Dawid Kostecki

Dr Dawid Kostecki – doktor prawa i magister historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Absolwent Executive Master of Business Administration (EMBA), a także Doctor of Business Administration (DBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Wieloletni pracownik jednostek administracji publicznej różnego szczebla. Członek Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, Zakładu Analiz Społecznych i Ekonomicznych Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Rady Młodych Naukowców, organu doradczego przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Autor dwóch monografii książkowych: „Kultura organizacyjna good governance w jednostkach administracji publicznej. Podręcznik dobrych praktyk” oraz „Filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego”, za którą otrzymał Nagrodę im. Anieli hr. Potulickiej za wybitne osiągnięcie z zakresu chrześcijańskiego humanizmu. Autor kilku artykułów poruszających zagadnienia związane z prawem oraz zarządzaniem w administracji publicznej. Współorganizator dwóch edycji Kongresu Polsko-Amerykańskiego w Lublinie.

28.03.2023 – Anna Kiryjow-Radzka

Prezeska Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”.
Członkini Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.
Specjalista PR w Biurze Prasowym SGGW.

W pracy zawodowej zajmuje się jednocześnie zadaniami z obszaru public i media relations oraz działaniami social media marketingowymi. Pasjonatka budowania rozpoznawalności i wizerunku marki, przez dostarczanie aktualnych, angażujących i dostosowanych do TG treści.

Na co dzień współpracuje z naukowcami – badaczami i dydaktykami przy tworzeniu skrojonych na miarę treści, raportów i artykułów popularyzujących naukę w sposób przystępny dla przeciętnego odbiorcy (nie-naukowca). W tworzeniu i redakcji artykułów i postów koncentruje się na upraszczaniu języka (plain language).