Nagroda IROs Forum

24 lipca 2011r. odeszła nasza Droga Koleżanka, Barbara Centkowska – wieloletni Dyrektor Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, pomysłodawczyni, współzałożycielka i pierwsza Przewodnicząca naszej sieci.

Dla upamiętnienia Jej osoby i zasług na niwie akademickiej współpracy międzynarodowej, Uczelnie Partnerskie współpracujące w ramach IROs Forum postanowiły ustanowić specjalną nagrodę.

„Nagroda IROs Forum im. Barbary Centkowskiej” jest przyznawana za wybitny wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach, innowacyjność i wizję, przykład dobrej praktyki lub szczególne zasługi dla rozwoju IROs Forum.

Nagrodę stanowi statuetka i dyplom.

Laureaci:

  • 2020 Agata Kulesza, obecnie p.o. Sekretarz Generalna KRASP. Od 2008 r. na stanowisku Kierownika Biura KRASP, a poprzednio od 2000 roku starszy specjalista w Biurze Współpracy z Zagranicą UW w Sekcji Współpracy Międzynarodowej (więcej)
  • 2019 Katarzyna Aleksy, Dyrektor Pionu Programów dla Instytucji w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) (więcej)
  • 2016 Dominika Janik Hornik, Prezes Fundacji Graceland, w latach 1997-2016 związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, gdzie kierowała Biurem Międzynarodowej Wymiany Studentów, przewodnicząca sieci IROs Forum w 2013.
  • 2014 prof. Jan Wojtyła, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (1996-2002), Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń (2002-2012), Szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005-2007)
  • 2013 dr Paweł Jessa, Radca Ambasady RP w Mińsku
  • 2012 prof. Michał Seweryński, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego (1990-1996), Minister Edukacji i Nauki (2005-2006), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006-2007), Senator VIII kadencji  więcej
  • 2011 Beata Skibińska, Zastępca Dyrektora Programu „Uczenie się przez całe życie” ds. Programu Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  więcej

Wspomnienie śp. Barbary Centkowskiej