Nagroda IROs Forum

24 lipca 2011r. odeszła nasza Droga Koleżanka, Barbara Centkowska – wieloletni Dyrektor Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, pomysłodawczyni, współzałożycielka i pierwsza Przewodnicząca naszej sieci.

Dla upamiętnienia Jej osoby i zasług na niwie akademickiej współpracy międzynarodowej, Uczelnie Partnerskie współpracujące w ramach IROs Forum postanowiły ustanowić specjalną nagrodę.

„Nagroda IROs Forum im. Barbary Centkowskiej” jest przyznawana za wybitny wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach, innowacyjność i wizję, przykład dobrej praktyki lub szczególne zasługi dla rozwoju IROs Forum.

Nagrodę stanowi statuetka i dyplom.

 

Laureaci:

2016  Dominika Janik Hornik, Prezes Fundacji Graceland, w latach 1997-2016 związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, gdzie kierowała Biurem Międzynarodowej Wymiany Studentów, przewodnicząca sieci IROs Forum w 2013.

2014  prof. Jan Wojtyła, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (1996-2002), Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń (2002-2012), Szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005-2007)

2013  dr Paweł Jessa, Radca Ambasady RP w Mińsku

2012  prof. Michał Seweryński, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego (1990-1996), Minister Edukacji i Nauki (2005-2006), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006-2007), Senator VIII kadencji  więcej

2011  Beata Skibińska, Zastępca Dyrektora Programu „Uczenie się przez całe życie” ds. Programu Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  więcej

Wspomnienie śp. Barbary Centkowskiej