Gwiazdy internacjonalizacji IROsF

Magdalena Zawirska-Wolniewicz – „Erasmus Minister 2023”
27 czerwca 2023 r. podczas sesji plenarnej otwierającej konferencję Eracon 2023 na University of Tor Vergata w Rzymie, Magdalena Zawirska-Wolniewicz, Kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej została uhonorowana nagrodą „Erasmus Minister 2023” European Association of Erasmus Coordinators za wieloletnią pracę i wkład na rzecz programu Erasmus+.
Nagrodę wręczył Vito Borelli z Komisji Europejskiej

2024

Distinguished Star:
Prof. Andrzej Jajszczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Management Star:
Prof. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Research Star:
Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Development Star:
Dr Katarzyna Świerk, Uniwersytet Gdański

Teaching Star:
Prof. Krzysztof Walkowiak, Politechnika Wrocławska

Marketing Star:
Olga Vakhrina, Politechnika Poznańska

Rising Star:
Katarzyna Specjalska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2023

Management Star:
prof. Anna Jurkowska-Zeidler, Uniwersytet Gdański

Public Diplomacy Star:
ks. prof. Piotr Nawrot, SVD, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Development Star:
Magdalena Kudewicz-Kiełtyka, Politechnika Śląska

Marketing Star:
Marta Foryś, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Rising Star:
Anna Maria Jarosławska, Politechnika Wrocławska

2022

Research Star:
prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński

Teaching Star:
Janusz Szmyd, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Marketing Star:
Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki

Management Star:
prof. Rafał Witkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2021

Distinguished Star:
prof. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski

Teaching Star:
dr inż. Justyna Trojanowska, Politechnika Poznańska

Marketing Star:
Paulina Boroń – Kacperek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Management Star:
prof. Stanisław Kistryn, Uniwersytet Jagielloński

Public Diplomacy Star:
prof. Jan Malicki, Uniwersytet Warszawski

2020

Specjalną nagrodą „Distinguished Star” uhonorowano (pośmiertnie) profesora Marka Tukiendorfa, byłego rektora Politechniki Opolskiej, byłego przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

Marketing Star:
Marcin Witkowski, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

Management Star:
dr Dorota Piotrowska, Politechnika Łódzka

Public Diplomacy Star:
prof. Adam Jelonek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2019

Research Star:
Prof. dr hab. Marek Kwiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Teaching Star:
Dr hab. med. Sławomir Wójcik, Gdański Uniwersytet Medyczny

Management Star:
Dorota Maciejowska, Uniwersytet Jagielloński

Rising Star:
Dr Agata Karska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2018

Wybitna Gwiazda – Distinguished Star
prof. dr hab. Jan Krysiński, Politechnika Łódzka

Research Star:
dr hab. Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Teaching Star:
dr Monika Kopytowska, Uniwersytet Łódzki

Marketing Star:
Ewa Kiszka, Gdański Uniwersytet Medyczny

Management Star:
dr Magdalena Popowska, Politechnika Gdańska

Rising Star:
Emilia Wojtczak, Politechnika Poznańska