Komitet Organizacyjny

  • Hanna Lamers – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  • Marta Foryś – Przewodnicząca IROs Forum, Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Ewa Kiszka – Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Ewa Mroczek – Politechnika Wrocławska
  • Grzegorz Kłapyta – Politechnika Śląska
  • Katarzyna Baron-Lisiakiewicz – Politechnika Krakowska
  • Urszula Broda – Uniwersytet Wrocławski
  • Dominika Dankiewicz – Uniwersytet Rolniczy
  • Izabela Zawiska – Uniwersytet Jagielloński