Miejsce Konferencji

Nasza Konferencja odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obrady odbędą się w Głównym Gmachu Uczelni przy Al. Mickiewicza 30 w Krakowie, a także w auli budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Kampus AGH, fot. Michał Kud

AGH w Krakowie to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, która prowadzi interdyscyplinarne kształcenie w wielu dziedzinach. Zobaczcie, co oferuje swoim studentom: