Kontakt

Jesteście w dobrych rękach!

Możecie na nas liczyć 🙂

Przewodnicząca IROs ForumEwa Kiszka, ekiszka@gumed.edu.pl

Zespół Biura ds. Umiędzynarodowienia GUMed

Adrian Bakun – opiekun strony internetowej, sekretarz

Karolina Derda – projekty graficzne, prowadzenie profilu na FB

Dawid Spychała – wsparcie Szefowej 😉 i eventów (kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej)

Marzena Kołtoniak & Emilia Wiśniewska – Ekspertki prowadzące Welcome Point

Jacek Kaczmarek – Ekspert ds. relacji z absolwentami

Kontakt: iros@gumed.edu.pl