Władze

Przewodnicząca IROs Forum

Ewa Kiszka
Gdański Uniwersytet MedycznyKomitet Sterujący

Dominika Dankiewicz
Koordynatorka kontaktów z „Brukselą” i instytucjami zagranicznymi, z którymi współpracuje IROsF.

Edyta Gałecka
Koordynatorka grupy eksperckiej Erasmus+, wspierająca Uczelnie przymiotnikowe (przyrodnicza,  rolnicza, gospodarstwa wiejskiego, medyczna, Akademia Muzyczna)
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska
Dyrektorka Centrum Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr inż. Izabela Zawiska
Koordynatorka grupy 10 Uniwersytetów ogólnych oraz zagadnień z zakresu procedur wsparcia i zatrudniania cudzoziemców
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Hanna Lamers
Przewodnicząca Kapituły Nagrody IROs Forum, Koordynatorka wsparcia Członkiń Honorowych
wcześniej Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku Białej


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie