Władze

Przewodnicząca IROs Forum

Marta Foryś
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komitet Sterujący

Hanna Lamers
Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku Białej

Ewa Kiszka
Gdański Uniwersytet Medyczny

Ewa Mroczek
Politechnika Wrocławska

Grzegorz Kłapyta
Politechnika Śląska