Władze

Przewodnicząca IROs Forum

Ewa Kiszka
Gdański Uniwersytet MedycznyKomitet Sterujący

Marta Foryś
była Przewodnicząca, reprezentująca IROs Forum w Komisji Współpracy Międzynarodowej KRASP, prowadząca grupę Uniwersytetów Europejskich i grupę Politechnik + AGH + ATH BB
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Edyta Gałecka
Koordynatorka grupy eksperckiej Erasmus+, wspierająca Uczelnie przymiotnikowe (przyrodnicza,  rolnicza, gospodarstwa wiejskiego, medyczna, Akademia Muzyczna)
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katarzyna Kacperczyk
Koordynatorka grupy uniwersytetów ekonomicznych; współpracę z dyplomacją i pozyskiwanie informacji na temat rynków edukacyjnych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr inż. Izabela Zawiska
Koordynatorka grupy 10 Uniwersytetów ogólnych oraz zagadnień z zakresu procedur wsparcia i zatrudniania cudzoziemców
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Hanna Lamers
Przewodnicząca Kapituły Nagrody IROs Forum, Koordynatorka wsparcia Członkiń Honorowych
wcześniej Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku Białej