Ewa Kiszka

Ewa Kiszka

kierowniczka Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Gwiazda Umiędzynarodowienia 2018 w kategorii: Marketing Star

Koordynatorka uczelniana programów: Erasmus+, Ready, Study, GO! Study in Poland, Study in Pomorskie, Study in Gdansk, Model Wspierania Imigrantów, organizatorka warsztatów, wypraw promocyjnych, autorka artykułów o internacjonalizacji uczelni, niestrudzona podróżniczka. „Moja praca jest moją pasją: lubię ludzi, lubię poznawać nowe, odmienne kultury. Przez całe życie robiłam dużo rzeczy na raz. Każdy zrealizowany projekt daje mi satysfakcję, radość i siłę do kolejnych przedsięwzięć. Nie cierpię sprawozdań, za to uwielbiam nowe i „niemożliwe ” do zrealizowania wyzwania!”Organizuje wydarzenia dotyczące umiędzynarodowienia, warsztaty dla administracji uczelni mające na celu podnoszenie kompetencji międzykulturowych pracowników, wygłasza wykłady, prowadzi sesje m.in. na konferencjach Stowarzyszenia PRom, IROsForum, na dorocznych konferencjach „Studenci zagraniczni”. Promuje GUMed za granicą, także w mediach społecznościowych, organizuje wyjazdy promocyjne, nawiązuje kontakty z agencjami rekrutacyjnymi i organizacjami takimi jak British Council, publikuje teksty na temat umiędzynarodowienia, tworzy sieci współpracy… Kiedy już zrobi, co zaplanowała, ma mnóstwo czasu wolnego, który poświęca nie tylko na pielęgnację wspaniałej działki i podróże, ale także na pracę społeczną – jest wiceprezesem Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom.