Hanna Lamers

Gdańszczanka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Ekonomii.

Dorastanie i studia w otwartym na świat mieście wpłynęły na całą drogę życiową związaną z obcokrajowcami, poznawaniem innych kultur i języków.

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oraz operacji walutowych w SGPIS w Warszawie, w Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz we Włoszech,  stypendium  UNESCO i JAFSA w 2002r  w Japonii pozwoliły na poszerzenie  wiedzy na temat zarządzania projektami od strony formalno-prawnej jak i finansowej oraz aspektów kulturowych.

Doświadczenie 40 lat pracy zarówno w przemyśle (10 lat) jak i 30 lat w szkolnictwie wyższym zaowocowało  inicjowaniem działań  i tworzeniem oraz kierowaniem ważnymi strategicznie jednostkami uczelnianymi: biurem współpracy międzynarodowej, biurem projektów międzynarodowych, biurem kariery, biurem współpracy z otoczeniem gospodarczym zagranicznym i krajowym (między innymi z firmami FIAT, IDEA, Volkswagen, Valeo). Jednostki te rozwinęły się i samodzielnie funkcjonują natomiast władze uczelni doceniły zaangażowanie i wiedzę ekspercką Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski w 2014 roku.

W latach 1991-2021 kierownik Centrum Współpracy Międzynarodowej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, koordynator uczelniany projektów Tempus, Erasmus, Leonardo da Vinci, Funduszy Norweskich, NAWA, Ready Study Go! Poland.

Członek i współzałożyciel IROs Forum (przewodnicząca w 2009r.), przewodnicząca Kapituły nagrody IROsF im. Barbary Centkowskiej,  współzałożyciel Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych, członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szolnictwa Wyższego do spraw promocji szkolnictwa wyższego.

Od roku 2008 ekspert oceniający wnioski dla FSS i NAWA.

Członek ogólnoświatowej organizacji Soroptimist International, Przewodnicząca klubu w latach 2007-2009 zajmującej się między innymi pracą na rzecz kobiet i dziewcząt, w tym działaniach charytatywnych.

W wolnym czasie chętnie zajmuje się tańcem towarzyskim salsą, tango argentino.

Lubi żeglarstwo, nordic-walkig, pływanie a także artystyczne szydełkowanie.