Authorities

President, IROs Forum:

Ewa Kiszka
Medical University of Gdańsk

Steering Committee

Marta Foryś – AGH University of Science and Technology

Edyta Gałecka – University of Economics in Katowice

Katarzyna Kacperczyk – SGH Warsaw School of Economics

Dr inż. Izabela Zawiska – Jagiellonian University

Hanna Lemers – University of Bielsko-Biała