O IROs Forum

IROs Forum (International Relations Offices Forum) jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych.

Celem działań IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez:

 • wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki,
 • organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów,
 • realizację wspólnych projektów,
 • promocję uczelni partnerskich IROs Forum w Polsce i za granicą,
 • wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych szkolnictwa wyższego.

Uczelnie członkowskie:

 1. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 3. Politechnika Gdańska
 4. Politechnika Śląska
 5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 6. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 7. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 8. Uniwersytet Warszawski
 9. Uniwersytet Wrocławski
 10. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 11. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 12. Gdański Uniwersytet Medyczny
 13. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 14. Politechnika Łódzka
 15. Uniwersytet Gdański
 16. Politechnika Wrocławska
 17. Uniwersytet Łódzki
 18. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 19. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 20. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 21.  Politechnika Krakowska 
 22. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 23. Politechnika Poznańska
 24. Politechnika Białostocka
 25. SGGW w Warszawie
 26. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 27. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku