Grupy eksperckie

International Staff Welcome Points

IROs Admission Group
Koordynatorka Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki

Grupa dyskusyjna IROs Forum: Dobre praktyki w szkołach doktorskich
Koordynatorka Marta Gurczyńska, Politechnika GdańskaUniwersytety Europejskie
Koordynator Grzegorz Robak, Politechnika Warszawska

Erasmus+
Koordynatorka: Edyta Gałecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach