Liliana Lato

Liliana Lato – Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) z 10-letnim doświadczeniem w m.in. rekrutacją kandydatów z zagranicy na studia, zarządzaniu programami mobilnościowymi,  różnorodnymi projektami akademickimi i internacjonalizacją.

Z wykształcenia nauczycielka języka angielskiego, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Inicjatorka i koordynatorka flagowych projektów marketingowych UL, takich jak SmartUni i University-Diversity, które zyskały uznanie EUPRIO w 2015 roku oraz w publikacji DAAD (Schriftenreihe Hoschschulmarketing, nr 13).

Prowadzi szkolenia z zakresu internacjonalizacji dla kadry akademickiej i administracyjnej polskich szkół wyższych. Przez dwa lata była przewodniczącą IROs Forum. Pełni rolę eksperta dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz innych instytucji edukacyjnych w Polsce. Jako menedżerka chętnie odkrywa i rozwija oryginalne koncepcje swojego zespołu, które są korzystne w działania strategicznych uczelni.

Ceni sobie różnorodność i obserwacje płynące z poznawania innych kultur. Przez kilka lat mieszkała w Kalifornii, jest wegetarianką oraz uwielbia kulturę Indii.