Kontakt do Organizatorów

Zapraszamy na Konferencję 15-lecia IROs Forum, która odbędzie się w dniach 18-19.10.2022 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Sprawy Organizacyjne
Magdalena Grotowska mgr@agh.edu.pl
contact@irosforum.pl

Przewodnicząca IROs Forum 
Marta Foryś – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
mforys@agh.edu.pl

Komitet Sterujący & Sekretarz

Hanna Lamers – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
Ewa Kiszka – Gdański Uniwersytet Medyczny
Ewa Mroczek – Politechnika Wrocławska
Grzegorz Kłapyta – Politechnika Śląska

W kwestii rejestracji kontakt do Izabeli Zawiskiej – izabela.zawiska@uj.edu.pl i Katarzyny Baron-Lisiakiewicz – katarzyna.baron@pk.edu.pl