IV Konwersatorium Krakowskie

W dniach 29.02.2024 – 01.03.2024 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie obyło się IV Konwersatorium Krakowskie.

W wydarzeniu brał udział m.in. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – dr Dawid Kostecki, który podzielił się swoimi przemyśleniami na temat roli IROs FORUM oraz wspomniał swoją pierwszą wizytę na AGH podczas obchodów 15-lecia działania IROs Forum, w trakcie których wręczono nagrodę prof. Buzkowi.

Głównym tematem było umiędzynarodowienie funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Na spotkaniu IROs Forum reprezentowała dr Izabela Zawiska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.