Posiedzenie IROs Forum

W dniu 24.11.2023 r. odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Członków IROs FORUM. Podczas trwających ponad 3 godziny posiedzenia ogólnego i Rady Przewodnicząca Sieci omówiła stan realizacji oczekiwań/potrzeb wyrażonych w ankiecie przeprowadzonej na początku tego roku, w tym tworzenia nowych grup eksperckich. Podsumowała główne aktywności Sieci w drugim półroczu 2023 roku oraz plany wspólnej promocji zagranicznej na 2024 rok. Przypomniała również o najbliższych spotkaniach z Ekspertami. Tematami dominującymi podczas posiedzenia Rady były sprawy dotyczące uczelnianej administracji, jej postrzegania i wynagradzania, planowanej konferencji wiosennej IROS Forum oraz przyjmowania nowych członków.