Perspektywy Women in Tech Summit 2019

13-14 listopada 2019 odbywa się największa konferencja dla kobiet w technologiach i nauce w Europie- Perspektywy Women in Tech Summit. Women in Tech zrzesza ludzi z całego świata. W tym roku na wydarzeniu biorą udział przedstawiciele z 52 państw.

Przewodnicząca sieci IROs Forum, Dorota Maciejowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małgorzata Chromy z SGH, Agnieszka Piekarz z Politechniki Krakowskiej oraz Ewa Mroczek z Politechniki Wrocławskiej w dniu dzisiejszym biorą udział w wydarzeniu, aby przedstawić ofertę uczelni zrzeszonych w sieci IROs FORUM.

Powodzenia !

Warsztaty DESIGN THINKING!

Drugi dzień posiedzenia IROs Forum był przeznaczony na kreatywne myślenie. Warsztaty dla IROsowiczów zorganizowała Dominika Janik-Hornik z Fundacji Graceland, natomiast zostały one przeprowadzone przez Alicję Wianecką, która pracuje metodą Design Thinking już od wielu lat.

Tematem warsztatów było: „Jak możemy wspomóc integrację zagranicznych studentów w Polsce?”. Pracowaliśmy metoda Design Thnking koncentrując się na problemach jakie napotykacją zagraniczni studenci podczas sojego pobytu w Polsce.

Na spotkaniu gościliśmy również zagranicznych studentów, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami.

Autor: Izabela Krajewska

Politechnika Krakowska w IROs Forum!

Posiedzenie Rady IROs Forum 12.09.2019 było ważnym dniem zwłaszcza dla Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Politechnika Krakowska starała się o dołączenie do sieci IROs Forum.

Na czwartkowym posiedzeniu kandydaturę Politechniki Krakowskiej przedstawiła Katarzyna Baron- Lisiakiewicz, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PK. Przedstawicielka PK obroniła kandydaturę poprzez zaproponowanie dzielenia się dobrymi praktykami z członkami IROs Forum oraz wypromowanim sieci za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Głosowanie odbyło się tego samego dnia. Rada IROs Forum była niezwykle jednogłośna. Wszyscy IROsowicze zagłosowali za przystąpieniem Politechniki Krakowskiej do sieci IROs Forum.

Gratulujemy!

Autor:Izabela Krajewska

Spotkanie członków sieci IROs Forum z gośćmi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Na czwartkowym posiedzeniu IROs Forum mieliśmy zaszczyt gościc przedstawicieli z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Tym razem zaproszony został Łukasz Wojdyga , Dyrektor Narodowej Agencji Akademickiej oraz Łukasz Sybicki, koordynator projektu Welcome to Poland.

Goście przedstawili informacje na temat szkolnictwa wyższego oraz zakres projektu Welcome to Poland, którym jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni, ale również działań związanych z internacjonalizacją oraz przyjmowaniem zagranicznych gości.

Przedstawiciele Rady IROs Forum mieli wyjątkową okazję na dyskusję z zaproszonymi gośćmi oraz wymianą dobrych praktyk. Tematem dyskusji był proces umiędzynarodowienia, działania wspierające wymianę akademicką oraz współpraca międzynarodowa.

Autor: Izabela Krajewska, Uniwersytet Jagielloński

POSIEDZENIE RADY IROS FORUM

W czwartek 12.09.2019 roku w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się Posiedzenie Rady IROs Forum. Tym razem spotkanie miało miejsce w wyjątkowym miejscu . Goście zostali zaproszeni do Collegium Maius, najstarszego budynku uniwersyteckiego w Polsce. Posiedzenie prowadziła Dorota Maciejowska, Przewodnicząca  IROs Forum  2019-2020, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ.

Przewodnicząca poruszyła bardzo istotne sprawy związane między innymi z przyszłością  IROs Forum, aktywnością sieci, zaangażowaniem uczelni IROs w minionym półroczu, aktywność Komitetu Sterującego, potrzebami i motywacją działań członków Rady,  ale również problemami szkolnictwa wyższego, delegacjami zagranicznymi, legitymacjami studenckimi , współpracą z ESN oraz sposobami przyjmowania studentów na studia częściowe. Członkowie sieci podkreślili jak ważna jest dla nich sieć ze względu na pomoc, dobre relacje oraz przyjaźń między uniwersytetami.

Następne spotkanie odbędzie się 16 i 17 grudnia 2019. Już nie możemy się doczekać kolejnego Posiedzenia Rady IROs Forum!

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą, tabela i w budynku
Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, broda i w budynku
Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, tabela i w budynku

Autor: Izabela Krajewska, Uniwersytet Jagielloński

Posiedzenie Rady IROs FORUM

Już dzisiaj Posiedzenie Rady IROs Forum. Tym razem przedstawiciele spotkają się w Krakowie w Collegium Maius na Uniwersytecie Jagiellońskim, aby przedyskutować aktywność, bieżące problemy szkolnictwa wyższego  oraz przyszłość sieci. Gościem specjalnym będzie Łukasz Sybicki z NAWA. Istotną  kwesti spotkania będzie prezentacja kandydatów do przystąpienia do sieci IROs Forum oraz głosowanie.  Już wkrótce wyniki !

Spotkanie przedstawicieli British Council i Coventry University z Przewodniczącą sieci IROs Forum

4 lipca 2019r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielką  British Council Polska Katarzyną Szczepaniak, Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship Lilian Biglou  oraz Dr Joan Lockyer z Coventry University  wraz z Haliną Czubałą z Biura Karier UJ, kierownikiem Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej dr inż. Izabelą Zawiską oraz kierownikiem Działu Współpracy MIędzynarodowej i Przewodniczącą IROs Forum Dorotą Maciejowską.

Na spotkaniu przedyskutowano jakie są perspektywy studentów na nowoczesnym rynku pracy oraz czy absolwenci są odpowiednio przygotowani na wyzwania XXI wieku.

Wspólnie z naszymi brytyjskimi partnerami postanowiliśmy zorganizować warsztaty dla głównych polskich uniwersytetów zrzeszonych w IROs Forum. Warsztaty odbędą się na wiosnę w przyszłym roku.

fotIzabela Krajewska, DWM UJ. Od lewej: Director of Education Dr Joan Lockyer , Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska,Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship Liliana Biglou , Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Dr inż. Izabela Zawiska, Biuro Karier UJ Halina Czubała, British Council Polska Katarzyna Szczepaniak.

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer, Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Dr inż. Izabela Zawiska, Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska, Biuro Karier UJ Halina Czubała

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej         Dr inż. Izabela Zawiska, Director of Education Dr Joan Lockyer, Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer, Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej          Dr inż. Izabela Zawiska

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship Lilian Biglou

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer i Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship Lilian Biglou

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer , Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Biuro Karier UJ Halina Czubała, British Council Polska Katarzyna Szczepaniak, Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship  Liliana Biglou, Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Dr inż. Izabela Zawiska

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska, Biuro Karier UJ Halina Czubała, British Council Polska Katarzyna Szczepaniak

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej         Dr inż. Izabela Zawiska

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Biuro Karier UJ Halina Czubała, British Council Polska Katarzyna Szczepaniak

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer, Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ.British Council Polska Katarzyna Szczepaniak, Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship Liliana Biglou

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej         Dr inż. Izabela Zawiska

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer, Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Dr inż. Izabela Zawiska