Posiedzenie Rady IROs Forum po konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce, 29-30 stycznia 2018, Gliwice PŚ

Przewodnicząca L. Lato (UŁ) o bezpieczeństwie studentów zagranicznych

W dniach 29-30 stycznia IROs Forum zostało zaproszone jako partner do wzięcia udziału w dorocznej konferencji Fundacji „Perspektywy” Studenci Zagraniczni w Polsce 2018. 250 przedstawicieli uczelni wyższych spotkało się w Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Czytaj dalej Posiedzenie Rady IROs Forum po konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce, 29-30 stycznia 2018, Gliwice PŚ

Liliana Lato wybrana przewodniczącą IROs Forum na rok 2018

Konferencja Bezpieczeństwo UMK Toruń

Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady IROs Forum odbyło się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkowie Rady jednomyślnie zdecydowali o przedłużeniu mandatu na kolejny rok aktualnej przewodniczącej sieci, pani Lilianie Lato reprezentującej Uniwersytet Łódzki. Czytaj dalej Liliana Lato wybrana przewodniczącą IROs Forum na rok 2018

Jubileusz 10-lecia IROs Forum

Sieć IROs Forum została zawiązana w grudniu 2007 z potrzeby wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami oraz tworzenia silnego wizerunku polskich uczelni za granicą. W ciągu 10 lat istnienia sieć IROs Forum stała się liczącym ciałem opiniodawczo-doradczym dla wielu instytucji centralnych, takich jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji czy Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Czytaj dalej Jubileusz 10-lecia IROs Forum

Spotkanie ekspertów IROs Forum


Eksperci reprezentujący uczelnie członkowskie IROs Forum, specjalizujący się w aspektach prawnych, spotkali się 4 września w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział: Dorota Maciejowska i Izabela Zawiska z UJ, Konrad Kuliński UJ Collegium Medicum, Hanna Lamers z ATH, Marta Foryś AGH i Grzegorz Kłapyta z PŚ. Na spotkaniu został opracowany aneks do umowy założycielskiej IROs Forum, uszczegółowiono również pozostałe dokumenty towarzyszące.