Posiedzenie Rady IROs Forum

29.05.2020 odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum w którym wzięła udział Przewodnicząca sieci IROs Forum Dorota Maciejowska wraz z przedstawicielami Rady oraz Katarzyną Aleksy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Rozmowa dotyczyła mobilności w roku akademickim 2020/2021 oraz programów NAWA, w szczególności umiędzynarodowienia szkół doktorskich

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i obecność. Każde spotkanie z IROs Forum daje możliwość podzielenia się dobrymi praktykami, wiedzą oraz dobrą energią. Dzisiejsze posiedzenie Rady odbyło się zdalnie, jednak mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się osobiście.

Do zobaczenia IROs Forum ! 🙂

Posiedzenie Rady IROs Forum

W dniach 9-10 marca 2020 na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej spotykają się uczelnie zrzeszone w sieci IROs Forum, aby przedyskutować aktualnych problemy związane z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego oraz podzielić się dobrymi praktykami i wzmocnić współpracę z NAWA.

Spotkanie jest wyjątkową okazją, aby uhonorować panią Katarzynę Aleksy, kierownika Pionu Programów dla Instytucji NAWA, Nagrodą IROs Forum im. Barbary Centkowskiej. Serdeczne gratulacje!

Dziękujemy również Dyrektorowi NAWA, mgr Łukaszowi Wojdydze, który wspiera IROs Forum poprzez współpracę oraz rozwijanie aktywności o charakterze międzynarodowym.

Mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się ponownie. Już nie możemy się doczekać kolejnego Posiedzenia Rady IROs Forum!