Posiedzenie Rady IROs Forum

W dniach 9-10 marca 2020 na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej spotykają się uczelnie zrzeszone w sieci IROs Forum, aby przedyskutować aktualnych problemy związane z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego oraz podzielić się dobrymi praktykami i wzmocnić współpracę z NAWA.

Spotkanie jest wyjątkową okazją, aby uhonorować panią Katarzynę Aleksy, kierownika Pionu Programów dla Instytucji NAWA, Nagrodą IROs Forum im. Barbary Centkowskiej. Serdeczne gratulacje!

Dziękujemy również Dyrektorowi NAWA, mgr Łukaszowi Wojdydze, który wspiera IROs Forum poprzez współpracę oraz rozwijanie aktywności o charakterze międzynarodowym.

Mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się ponownie. Już nie możemy się doczekać kolejnego Posiedzenia Rady IROs Forum!


IROs Forum – dobre praktyki, współpraca z NAWA i problemy szkolnictwa wyższego

W dniach 9-10 marca 2020 uczelnie zrzeszone w sieci IROs Forum po raz kolejny spotykają się w celu przedyskutowania aktualnych problemów związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego, dzielenia się dobrymi praktykami i zacieśniania współpracy z przedstawicielami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Gospodarzem spotkania jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej, a głównym organizatorem – pani Hanna Lamers, kierownik Centrum Wymiany Akademickiej.

Spotkanie jest również wyjątkową okazją, aby uhonorować panią Katarzynę Aleksy, kierownika Pionu Programów dla Instytucji NAWA, Nagrodą IROs Forum im. Barbary Centkowskiej, za szczególny wkład w umiędzynarodowienie polskich uczelni, przykład dobrej praktyki i doskonałą współpracę z uczelniami IROs Forum. Gratulujemy laureatce i życzymy dalszych sukcesów w umiędzynaradawianiu polskiego szkolnictwa wyższego! W spotkaniu weźmie udział również Dyrektor NAWA, mgr Łukasz Wojdyga, z którym IROs Forum współpracuje i rozwija aktywności o charakterze międzynarodowym od początku powołania agencji NAWA.

Podczas posiedzenia poruszane będą bardzo ważne bieżące kwestie dotyczące ustawy o cudzoziemcach, Erasmus Charter orz Erasmus Without Paper w ramach nowej perspektywy programu Erasmus+ 2021-2027, a także zasad przyznawania i realizacji stypendiów na mobilność naukową i edukacyjną. Jednym z tematów niewątpliwie będzie również zarządzanie kryzysowe w związku z epidemią koronawirusa.

NAWA przeszkoli uczestników w zakresie składania wniosków i realizacji projektów oferowanych przez Agencję, a także wspólnie z IROs zaplanuje dalsze możliwości współpracy.

Prezentacja IROs FORUM na Women in Tech

13-14 listopada 2019r. w Warszawie  odbyła się druga edycja międzynarodowej konferencji Perspektywy Women in Tech Summit! Ponad 3000+  uczestniczek i uczestników w tym przedstawicielki IROs FORUM zgromadziło się, aby ukazać jaką siłę mają kobiety  w technologiach.

Przewodnicząca sieci IROs Forum, Dorota Maciejowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małgorzata Chromy z SGH, Agnieszka Piekarz z Politechniki Krakowskiej oraz Ewa Mroczek z Politechniki Wrocławskiej  zaprezentowały  ofertę uczelni zrzeszonych w IROs FORUM  w zakresie programów IT oraz technicznych w języku angielskim oraz polskim, ofertę kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych.

Nasze przedstawicielki inspirują nas każdego dnia a dzisiaj zainspirowały dziesiątki kobiet do tego, aby studiować w najlepszych polskich uczelniach.

Perspektywy Women in Tech Summit 2019

13-14 listopada 2019 odbywa się największa konferencja dla kobiet w technologiach i nauce w Europie- Perspektywy Women in Tech Summit. Women in Tech zrzesza ludzi z całego świata. W tym roku na wydarzeniu biorą udział przedstawiciele z 52 państw.

Przewodnicząca sieci IROs Forum, Dorota Maciejowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małgorzata Chromy z SGH, Agnieszka Piekarz z Politechniki Krakowskiej oraz Ewa Mroczek z Politechniki Wrocławskiej w dniu dzisiejszym biorą udział w wydarzeniu, aby przedstawić ofertę uczelni zrzeszonych w sieci IROs FORUM.

Powodzenia !

Warsztaty DESIGN THINKING!

Drugi dzień posiedzenia IROs Forum był przeznaczony na kreatywne myślenie. Warsztaty dla IROsowiczów zorganizowała Dominika Janik-Hornik z Fundacji Graceland, natomiast zostały one przeprowadzone przez Alicję Wianecką, która pracuje metodą Design Thinking już od wielu lat.

Tematem warsztatów było: „Jak możemy wspomóc integrację zagranicznych studentów w Polsce?”. Pracowaliśmy metoda Design Thnking koncentrując się na problemach jakie napotykacją zagraniczni studenci podczas sojego pobytu w Polsce.

Na spotkaniu gościliśmy również zagranicznych studentów, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami.

Autor: Izabela Krajewska

Politechnika Krakowska w IROs Forum!

Posiedzenie Rady IROs Forum 12.09.2019 było ważnym dniem zwłaszcza dla Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Politechnika Krakowska starała się o dołączenie do sieci IROs Forum.

Na czwartkowym posiedzeniu kandydaturę Politechniki Krakowskiej przedstawiła Katarzyna Baron- Lisiakiewicz, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PK. Przedstawicielka PK obroniła kandydaturę poprzez zaproponowanie dzielenia się dobrymi praktykami z członkami IROs Forum oraz wypromowanim sieci za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Głosowanie odbyło się tego samego dnia. Rada IROs Forum była niezwykle jednogłośna. Wszyscy IROsowicze zagłosowali za przystąpieniem Politechniki Krakowskiej do sieci IROs Forum.

Gratulujemy!

Autor:Izabela Krajewska

Spotkanie członków sieci IROs Forum z gośćmi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

Na czwartkowym posiedzeniu IROs Forum mieliśmy zaszczyt gościc przedstawicieli z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Tym razem zaproszony został Łukasz Wojdyga , Dyrektor Narodowej Agencji Akademickiej oraz Łukasz Sybicki, koordynator projektu Welcome to Poland.

Goście przedstawili informacje na temat szkolnictwa wyższego oraz zakres projektu Welcome to Poland, którym jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni, ale również działań związanych z internacjonalizacją oraz przyjmowaniem zagranicznych gości.

Przedstawiciele Rady IROs Forum mieli wyjątkową okazję na dyskusję z zaproszonymi gośćmi oraz wymianą dobrych praktyk. Tematem dyskusji był proces umiędzynarodowienia, działania wspierające wymianę akademicką oraz współpraca międzynarodowa.

Autor: Izabela Krajewska, Uniwersytet Jagielloński