Nagroda IROs Forum dla prof. Jerzego Buzka, 25.09.2023 r.

IROs Forum – sieć biur międzynarodowych  uczelni wyższych od ponad 15 lat angażuje się w  proces internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Ustanowiono nagrodę dla osób w sposób szczególny wpierających prace w tym obszarze. Profesor Jerzy  Buzek jest laureatem jubileuszowej nagrody, która docenia fakt wprowadzania uczelni polskich na europejskie i światowe rynki.  Z przyjemnością wręczamy osobiście nagrodę Panu Profesorowi.
Nagroda została wręczona 25.09.2023 r. podczas Forum Energetyki Rozproszonej, które odbywało się w Krakowie w dn. 25-26.09.2023 r. w Klubie Studio na Miasteczku Studenckim AGH