Wybory Przewodniczącej Rady na rok 2012

Na ostatnim spotkaniu Rady IROs Forum, które odbyło się w dn. 17-18 listopada w Warszawie, zostały przeprowadzone wybory na nowego przewodniczącego Rady. Przewodniczącą Rady IROs Forum w roku 2012 została wybrana pani Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.