Umiędzynarodowienie szkół doktorskich – wyzwania i potrzeby

W panelu wezmą udział:

  • Przemysław Wiewióra, Naczelnik Wydziału Awansu Naukowego, Departament Nauki, Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wieczorek – Dyrektor Szkoły Doktorskiej na Politechnice Śląskiej
  • Marta Gurczyńska – Kierownik Biura Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej
  • mgr inż. Jolanta Krupa – Wiceprzewodnicząca Zarządu, Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Prof. dr hab. Tadeusz Wieczorek 
Związany z Politechniką Śląską od 1973 roku. Karierę naukową rozpoczynał w Zespole Elektrotermii i Techniki Cieplnej Instytutu Metalurgii na Wydziale Metalurgii. Od 09.2009 do 09.2013 Kierownik Katedry Zarządzania i Informatyki. Od 09. 2013 do 08.2021 Kierownik Katedry Informatyki Przemysłowej. Kierował projektem otwarcia nowego kierunku i specjalności na Wydziale Inżynierii Materiałowej. Senator Senatu Politechniki Śląskiej. W 2019 roku powołany na stanowisku Dyrektora Szkoły Doktorów. 

Mgr Marta Gurczyńska
inicjatorka powstania grupy dyskusyjnej pracowników szkół doktorskich działającej pod egidą IROs Forum – comiesięcznych spotkań pracowników obsługi administracyjnej zatrudnionych w biurach / dziekanatach / sekretariatach szkół doktorskich. Obecnie kieruje Biurem Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, która oferuje kształcenie w całości w języku angielskim i jest najbardziej umiędzynarodowioną szkołą w Polsce.
Z Politechniką Gdańską związana od 2013 r. –  w latach 2013-2015 koordynowała duży projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Centrum Studiów Zaawansowanych – rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” (Projekt „Advanced PhD”) skierowany do doktorantów; w latach 2016-2019 odpowiadała za koordynację studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej; w 2016 r. brała udział w pracach nad założeniami do nowej ustawy w zakresie formuły kształcenia doktorantów (spotkaniach konsultacyjnych w ramach projektu „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”, realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój); w latach 2018-2019 brała udział w opracowaniu koncepcji Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, była członkiem Zespołu merytorycznego ds. koordynacji prac związanych z utworzeniem, organizacją i uruchomieniem Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.
Absolwentka Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni (obecnie Uniwersytet Morski) oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
Prywatnie mama dwóch nastolatków, pasjonatka podróży i miłośniczka natury.

mgr inż. Joanna Krupa
doktorantka III stopnia na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn na AGH w Krakowie. Absolwentka Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W badaniach naukowych zajmuje się testowaniem powłok przeciwzużyciowych na udarowe zmęczenie. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami branży automotiv, w szczególności wprowadzanymi do F1.