World Café – Enter our academia

Warsztat poprowadzą:

Coraz większa liczba gości z zagranicy sprawia, że tworzenie Welcome pointów na polskich uczelniach staje się koniecznością i powszechną praktyką. Podczas warsztatu przedstawimy funkcjonowanie takich jednostek w naszych uczelniach i działania jakie są podejmowane w zakresie wsparcia oferowanego gościom zagranicznym. W swobodnej formule World Café zastanowimy się jak taka jednostka funkcjonuje w strukturze instytucji, co trzeba wziąć pod uwagę, gdy planuje się jej utworzenie, a także w jaki sposób można rozwijać i udoskonalać jej działalność. Spróbujemy również określić najważniejsze wyzwania i zadania stojące przed Welcome pointami w kolejnych latach oraz formy współpracy z innymi jednostkami naszych uczelni i instytucjami zewnętrznymi.

Dr inż. Izabela Zawiska – Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, od 2012 roku związana
z Uniwersytetem Jagiellońskim. Od 2020 roku kieruje Działem Współpracy Międzynarodowej, koordynując współpracę międzynarodową i partnerstwa na poziomie uczelni z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi. Zarządza programami wymiany bilateralnej oraz mobilnością pracowników i studentów, przyjmowaniem gości zagranicznych, przygotowywaniem sprawozdań dotyczących współpracy międzynarodowej i in. Kierownik ogólnouniwersyteckich programów i projektów mobilnościowych w ramach oferty NAWA, Programu Erasmus+, Edukacja i in. Przedstawiciel Uniwersytetu w grupach roboczych międzynarodowych sieci współpracy tj. Utrecht Network, The Guild of European Research-Intensive Universities, UNA Europa. Autorka publikacji i wystąpień na konferencjach i seminariach z zakresu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz zarządzania mobilnością naukową i edukacyjną.

Mgr Katarzyna Włodkowska-Łoziak – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych przy UJ. Pracowała jako nauczyciel i lektor języka angielskiego oraz tłumacz. Od 2014r. związana zawodowo z sektorem szkolnictwa wyższego. Od ponad roku zajmuje się obsługą gości zagranicznych w International Visitors’ Office, funkcjonującym w ramach Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.