Panel: Trendy i wyzwania w umiędzynarodowieniu

19 października 2022 godzinach 9.30-11 odbędzie się Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego na temat roli ich w otwarciu na świat i podnoszeniu poziomu umiędzynarodowienia oraz tworzenia spójnego przekazu dla świata

Moderator:
dr Dawid Kostecki – Dyrektor NAWA

Paneliści: