Posiedzenie ogólne i posiedzenie Rady IROs FORUM

W dniu 22.06.2023 odbyło się drugie w tym roku posiedzenie ogólne i posiedzenie Rady IROs FORUM. W trakcie spotkania Przewodnicząca Sieci omówiła wyniki ankiety przeprowadzonej w marcu br. dotyczącej aktywności Uczelni Członkowskich oraz oczekiwań w zakresie działania Sieci.
Omówiła również działania zrealizowane w I półroczu i poinformowała o nadchodzących wydarzeniach.
W trakcie spotkania Magda Zawirska-Wolniewicz z Politechniki Poznańskiej przedstawiła prezentację na temat: „Peer-I R-View czyli zestaw praktycznych narzędzi dla każdego IRO”. Posiedzenie Rady, w części prezentacji uczelni aplikujących o przyjęcie do Sieci, poprowadziła Katarzyna Baron-Lisiakiewicz z Politechniki Krakowskej im. Tadeusza Kościuszki. Rada wysłuchała prezentacji, odbyła się seria pytań/odpowiedzi i odbyło się głosowanie.
Decyzją Rady IROs FORUM do grona Członków naszej Sieci dołączyły:
Politechnika Warszawska
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Witamy! Serdecznie gratulujemy!