Misja edukacyjna do Argentyny i Brazylii, 17-21 marca 2023

W dniach 17-21 marca br. 11 polskich uczelni, w tym 9 członków IROsF wzięło udział w misji edukacyjnej w Argentynie i Brazylii zorganizowanej przez NAWA, której celem była szeroko pojęta promocja polskiego szkolnictwa wyższego. W skład polskiej delegacji weszli również przedstawiciele MEiN, Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz KRASP.

W Argentynie przedstawiciele polskich uczelni zaprezentowali swoją ofertę edukacyjną, naukową i badawczą na Uniwersytecie Buenos Aires oraz spotkali się z Polonią w Domu Polskim w Buenos Aires. Wspomniane spotkanie, któremu towarzyszyły targi edukacyjne, zostało zorganizowane przez NAWA oraz Ambasadę RP w Argentynie.

Następnie polska delegacja przeniosła się do Kurytyby, gdzie 20 marca odbyło się spotkanie z tamtejszą Polonią. Zostało ono zorganizowane przez NAWA oraz Konsulat RP w Kurytybie. Zwieńczeniem misji edukacyjnej były targi Salao do Estudiante z licznym udziałem brazylijskiej młodzieży. 31 marca o g. 18.00 czasu polskiego TVP Polonia wyemituje relację z wydarzeń mających miejsce w Kurytybie.

Spotkania w Buenos Aires oraz Kurytybie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem Polonii, która z sentymentem myśli o swojej ojczyźnie.