XVII Konferencja Studenci Zagraniczni w Polsce 2024, Poznań, 8-9 lutego 2024

W dniach 8-9 lutego mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XVII Konferencji zorganizowanej przez Fundację Perspektywy oraz KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich „Studenci Zagraniczni w Polsce”, którą tym razem wspaniale ugościła Politechnika Poznańska.

Podczas konferencji odbyły się aż cztery sesje z udziałem IROs FORUM, poświęcone tematyce umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Gratulujemy zwycięzcom Konkurs INTERSTUDENT 2024 oraz Gwiazdom Umiędzynarodowienia 2024!

Serdeczne podziękowania kierujemy do KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Perspektywy za wysiłek w organizacji tego kluczowego wydarzenia.

Dziękujemy także NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji za wsparcie w podnoszeniu poziomu umiędzynarodowienia naszych uczelni.

Serdeczne podziękowania również dla Pani Minister NiSW Marii Mrówczyńskiej oraz Dyr. DWM Przemysława Skrodzkiego za obecność i wsparcie. Dziękujemy Dyr. NAWA dr. Dawidowi Kosteckiemu za zaproszenie do panelu na temat strategii umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Bardzo dziękujemy również Przewodniczącej Ewie Kiszce za reprezentowanie IROs FORUM podczas wydarzeń towarzyszących oraz prowadzenie sesji plenarnej. Dziękujemy naszym wspaniałym Koleżankom Ekspertkom IROs FORUM, które podzieliły się swoją wiedzą: Iza Zawiska, Joanna Barszcz, Maria Doerffer, Ewa Mroczek, Magda Zawirska-Wolniewicz, Liliana Lato, Katarzyna Specjalska, Paulina Boroń-Kacprek.

Nie zapomnieliśmy również o naszych Przyjaciołach z Stowarzyszenie PRom – gratulujemy bardzo ciekawego panelu.

XI Ogólnopolski Dzień Informacyjny, zorganizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), 1.02.2024 r., PGE Narodowy

Ponad 1200 osób odwiedziło PGE Narodowy, aby wziąć udział w corocznym, już XI Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Ministra Edukacji, Ministra Nauki, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Przygotowano 19 stoisk informacyjnych międzynarodowych programów edukacyjnych – wśród nich sztandarowy Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności czy Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Informacji m.in. na temat tego, jak zacząć przygodę z Erasmus+, czym się inspirować, jak znaleźć instytucję/organizację partnerską, jak zarejestrować się w systemie EU_Login czy jakie są zasady finansowe w programie Erasmus+, udzielali eksperci w ramach konsultacji.

W ciągu dnia uczestnicy wydarzenia brali udział w trzech sesjach plenarnych, gdzie dyskutowano m.in. o programie Erasmus+ dla początkujących, innowacjach w ramach tego programu oraz roli młodzieży w kształtowaniu przyszłości. Dodatkowo odbyło się wiele równoległych sesji tematycznych, gdzie eksperci FRSE dzielili się wiedzą na tematy związane z edukacją i współpracą międzynarodową.

Moderatorem sesji plenarnej pt.: „IROs Forum: Innowacje Programu Erasmus+, Uniwersytety Europejskie, Mikropoświadczenia” była przewodnicząca IROs Forum Ewa Kiszka.

Relacja z wydarzenia: https://www.frse.org.pl/odi-2024?fbclid=IwAR2NYLQoXjYv8lpArxCPpPAsRlgFMiFy_ILW-wmhk_FIGEzih8rwtSsoGA4

Posiedzenie IROs Forum

W dniu 24.11.2023 r. odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Członków IROs FORUM. Podczas trwających ponad 3 godziny posiedzenia ogólnego i Rady Przewodnicząca Sieci omówiła stan realizacji oczekiwań/potrzeb wyrażonych w ankiecie przeprowadzonej na początku tego roku, w tym tworzenia nowych grup eksperckich. Podsumowała główne aktywności Sieci w drugim półroczu 2023 roku oraz plany wspólnej promocji zagranicznej na 2024 rok. Przypomniała również o najbliższych spotkaniach z Ekspertami. Tematami dominującymi podczas posiedzenia Rady były sprawy dotyczące uczelnianej administracji, jej postrzegania i wynagradzania, planowanej konferencji wiosennej IROS Forum oraz przyjmowania nowych członków.

Nagroda IROs Forum dla prof. Jerzego Buzka, 25.09.2023 r.

IROs Forum – sieć biur międzynarodowych  uczelni wyższych od ponad 15 lat angażuje się w  proces internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Ustanowiono nagrodę dla osób w sposób szczególny wpierających prace w tym obszarze. Profesor Jerzy  Buzek jest laureatem jubileuszowej nagrody, która docenia fakt wprowadzania uczelni polskich na europejskie i światowe rynki.  Z przyjemnością wręczamy osobiście nagrodę Panu Profesorowi.
Nagroda została wręczona 25.09.2023 r. podczas Forum Energetyki Rozproszonej, które odbywało się w Krakowie w dn. 25-26.09.2023 r. w Klubie Studio na Miasteczku Studenckim AGH

Inauguracja prac nad krajową strategią umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego, 22/09/2023

Na zaproszenie NAWA Narodowa Agencja Wymiany AkademickiejStowarzyszenie PRom, IROs FORUM i Stowarzyszenie Forum Dziekanatów wzięły udział w strategicznym spotkaniu dotyczącym umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki w Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich z udziałem wiceministra edukacji i nauki dr. Tomasza Rzymkowskiego. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” reprezentowała prezeska Anna Kiryjow-Radzka (SGGW), wiceprezeska Anna Rolczak (UŁ); SFD – prezeska dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, IROs Forum – przewodnicząca Ewa Kiszka (GUMed), która w swoim wystąpieniu podkreślała istotę współpracy oraz rolę i znaczenie pracowników administracji w złożonym procesie umiędzynarodawiania.

Spotkanie w MEiN to początek prac i otwarcie środowiskowej dyskusji nad procesem opracowania krajowej strategii umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.

Debata została zorganizowana z inicjatywy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która od początku istnienia stymuluje międzynarodową współpracę badawczą oraz mobilność akademicką. Aktywnie promuje naukę polską i polskie szkolnictwo wyższe, krzewiąc wiedzę o polskiej kulturze, historii i języku poza granicami kraju.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz szkolnictwa wyższego, m.in. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Nauk, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowego Centrum Nauki, NCBiR i inni.

Dziękujemy Dyrektorowi NAWA – dr. Dawidowi Kosteckiemu za włączenie naszej perspektywy do tej ważnej dyskusji.

Więcej na temat spotkania na stronie NAWA.

Posiedzenie ogólne i posiedzenie Rady IROs FORUM

W dniu 22.06.2023 odbyło się drugie w tym roku posiedzenie ogólne i posiedzenie Rady IROs FORUM. W trakcie spotkania Przewodnicząca Sieci omówiła wyniki ankiety przeprowadzonej w marcu br. dotyczącej aktywności Uczelni Członkowskich oraz oczekiwań w zakresie działania Sieci.
Omówiła również działania zrealizowane w I półroczu i poinformowała o nadchodzących wydarzeniach.
W trakcie spotkania Magda Zawirska-Wolniewicz z Politechniki Poznańskiej przedstawiła prezentację na temat: „Peer-I R-View czyli zestaw praktycznych narzędzi dla każdego IRO”. Posiedzenie Rady, w części prezentacji uczelni aplikujących o przyjęcie do Sieci, poprowadziła Katarzyna Baron-Lisiakiewicz z Politechniki Krakowskej im. Tadeusza Kościuszki. Rada wysłuchała prezentacji, odbyła się seria pytań/odpowiedzi i odbyło się głosowanie.
Decyzją Rady IROs FORUM do grona Członków naszej Sieci dołączyły:
Politechnika Warszawska
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Witamy! Serdecznie gratulujemy!

Misja edukacyjna do Argentyny i Brazylii, 17-21 marca 2023

W dniach 17-21 marca br. 11 polskich uczelni, w tym 9 członków IROsF wzięło udział w misji edukacyjnej w Argentynie i Brazylii zorganizowanej przez NAWA, której celem była szeroko pojęta promocja polskiego szkolnictwa wyższego. W skład polskiej delegacji weszli również przedstawiciele MEiN, Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz KRASP.

W Argentynie przedstawiciele polskich uczelni zaprezentowali swoją ofertę edukacyjną, naukową i badawczą na Uniwersytecie Buenos Aires oraz spotkali się z Polonią w Domu Polskim w Buenos Aires. Wspomniane spotkanie, któremu towarzyszyły targi edukacyjne, zostało zorganizowane przez NAWA oraz Ambasadę RP w Argentynie.

Następnie polska delegacja przeniosła się do Kurytyby, gdzie 20 marca odbyło się spotkanie z tamtejszą Polonią. Zostało ono zorganizowane przez NAWA oraz Konsulat RP w Kurytybie. Zwieńczeniem misji edukacyjnej były targi Salao do Estudiante z licznym udziałem brazylijskiej młodzieży. 31 marca o g. 18.00 czasu polskiego TVP Polonia wyemituje relację z wydarzeń mających miejsce w Kurytybie.

Spotkania w Buenos Aires oraz Kurytybie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem Polonii, która z sentymentem myśli o swojej ojczyźnie.