Kawa IROs z FRSE

Zaczynamy nowy cykl spotkań członków Rady IROs Forum i zaproszonych ekspertów pt. „Kawa z IROs Forum”.

Za nami spotkanie przedstawicieli Rady IROs Forum z panią Beatą Skibińską, Dyrektorem Biura Szkolnictwa Wyższego FRSE NA Erasmus+.

W programie różne ścieżki wdrożenia Erasmus without paper, publikacja nowego przewodnika a także ustalenie terminu webinarium FRSE dot. EWP z przedstawicielami uczelni IROs Forum, mającego na celu odświeżenie informacji na ten temat. Z uwagi na różne etapy pracy nad USOS konieczne jest wprowadzenie i przybliżenie obu systemów USOS  i Dashboard, bez preferowania jednego z nich.

Trwają prace and formularzem wniosków o dofinansowane, pani Skibińska zwróciła również uwagę na nowe wyzwania dla FRSE w tym  dotyczące alokacji i redystrybucji środków w programie Erasmus.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się również nad sposobem włączenia pracowników administracyjnych i dydaktycznych uczelni w realizację EWP.

Warsztaty IROs Forum dot. Erasmus Without Paper

W dniu 5 lutego br. odbyły się wirtualne warsztaty poświęcone tematyce wdrażania projektu Erasmus Without Paper na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego.

W warsztacie uczestniczyło ponad 80 pracowników z 19 uczelni wyższych.

Dziękujemy moderatorom warsztatu pani Klementynie Kielak i panu Kamilowi Olszewskiemu
z Uniwersytetu Warszawskiego za podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami  w zakresie  procedury zawierania umów w oparciu o program USOS i EWP, wdrożenia Online Learning Agreement  zarówno dla studentów przyjeżdzających jak  wyjeżdzających czy aplikacji EWP.

Uczestnicy warsztatów dyskutowali również o wadach i zaletach programu Dashboard vs. USOS.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i obecność w tej tak istotnej dla całej społeczności akademickiej sprawie.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uczelnią przewodniczącą IROs Forum

1 stycznia 2021 r. AGH przejęła przewodnictwo w sieci  IROs Forum.
W latach 2021-2022 funkcję Przewodniczącej Rady IROs Forum piastować będzie kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH pani Marta Foryś.

W poprzedniej kadencji funkcję tę pełniła pani Dorota Maciejewska, specjalista ds. Una Europa i sieci uniwersyteckich Biura Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdeczne podziękowania dla byłej Przewodniczącej  za jej wkład i zaangażowanie w rozwój Sieci.

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące przewodnictwo AGH i pani Marty  Foryś w IROs Forum. W swojej prezentacji „Nic o nas bez nas” nowa Przewodnicząca nakreśla plany na kolejne dwa lata,  a wśród nich wzmocnienie rozpoznawalności IROs Forum w kraju i za granicą, organizację szkoleń i warsztatów z zakresu internacjonalizacji dedykowanych pracownikom uczelni polskich, nawiązanie współpracy z lokalnymi konsorcjami, rozpoczęcie przygotowań do obchodów 15-lecia IROs Forum.

Posiedzenie Rady IROs Forum

29.05.2020 odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum w którym wzięła udział Przewodnicząca sieci IROs Forum Dorota Maciejowska wraz z przedstawicielami Rady oraz Katarzyną Aleksy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Rozmowa dotyczyła mobilności w roku akademickim 2020/2021 oraz programów NAWA, w szczególności umiędzynarodowienia szkół doktorskich

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i obecność. Każde spotkanie z IROs Forum daje możliwość podzielenia się dobrymi praktykami, wiedzą oraz dobrą energią. Dzisiejsze posiedzenie Rady odbyło się zdalnie, jednak mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się osobiście.

Do zobaczenia IROs Forum ! 🙂