IROs forum wyróżnione za współpracę z FRSE

Podczas obchodów uroczystości 30-lecia programu Erasmus+, które odbyły się 25 listopada w Teatrze Capitol w Warszawie, IROs Forum otrzymało wyróżnienie za współpracę z FRSE. Dyplom odebrała Sylwia Salamon, Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego.

– Program Erasmus jest zbyt złożony, abyśmy mogli wskazać najlepsze uczelnie. Tym razem postanowiliśmy przyznać wyróżnienia organizacjom i osobom, z którymi współpraca jest dla nas szczególnie ważna – powiedziała Beata Skibińska, Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe. – IROs Forum dziękujemy za często krytyczne ale konstruktywne uwagi i działania na rzecz programu Erasmus+ – dodała.

Oprócz IROs Forum wyróżnione zostały: organizacja Erasmus Student Network oraz pani Maria Bołtruszko z Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW.

O współpracy IROs Forum z FRSE oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym roli, jaką sieć odegrała w tworzeniu przepisów, które pozwoliły na zwolnienie z opodatkowania stypendiów dla pracowników uczelni biorących udział w programie, mówiła również Elżbieta Fonberg-Stokłuska, Dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej, która została zaproszona do udziału w dyskusji panelowej „Marzenia, sukcesy i perspektywy rozwoju – jak udział w Erasmusie wpłynął na zainteresowania, pasje, ścieżkę kariery, plany życiowe”.

Program konferencji.