Jubileusz 10-lecia IROs Forum

Sieć IROs Forum została zawiązana w grudniu 2007 z potrzeby wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami oraz tworzenia silnego wizerunku polskich uczelni za granicą. W ciągu 10 lat istnienia sieć IROs Forum stała się liczącym ciałem opiniodawczo-doradczym dla wielu instytucji centralnych, takich jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji czy Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

W ramach sieci zorganizowano wiele konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań oraz prowadzono wspólną promocję na zagranicznych targach edukacyjnych (EAIE, NAFSA, APAIE) oraz rekrutacyjnych (Ukraina, Kazachstan, Brazylia i in.)

W 2011 roku Rada Forum ustanowiła specjalną Nagrodę im. Barbary Centkowskiej, która jest przyznawana za zasługi na rzecz internacjonalizacji polskich uczelni oraz znaczący wkład w rozwój sieci.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją okolicznościową wydaną z okazji jubileuszu, w której można przeczytać więcej na temat historii, idei, uczelni członkowskich oraz osób związanych z siecią.