Dobre praktyki w programach podwójnego dyplomu PPD

19 października Szkoła Główna Handlowa gościła w swych murach przedstawicieli 12 uczelni stowarzyszonych w IROs Forum na seminarium poświęconym dobrym praktykom w programach podwójnego dyplomu (PPD).

W trakcie spotkania omówiono szereg zagadnień związanych z tworzeniem i realizacją programów podwójnego dyplomu m.in.:

  • ramy prawne funkcjonowania programów wspólnego i podwójnego dyplomu w Polsce,
  • zasady tworzenia i realizacji PPD (umowy, plany studiów, zasady kwalifikacji studentów, zasady finansowania etc.),
  • problemy i wyzwania związane z realizacją PPD,
  • sukcesy, ścieżki kariery zawodowej absolwentów.

Prezentacjom towarzyszyła dyskusja, podczas której uczestnicy seminarium dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z PPD organizowanymi w ich uczelniach. Seminarium jest wynikiem pracy grupy roboczej IROs poświęconej programom podwójnego dyplomu.

Spotkanie było również dobrą okazją do omówienia spraw organizacyjnych związanych z planowaną na 2018 rok konferencją IROs Forum. Ponadto, przewodnicząca IROs Forum, p. Liliana Lato z Uniwersytetu Łódzkiego, pokrótce przedstawiła rezultat prezentacji nt. IROs Forum podczas spotkania KRASP w Toruniu, a także pierwszą publikację Forum związaną z 10-leciem istnienia organizacji.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zwiedzenia zabytkowego kampusu SGH.

Przygotowanie treści: Małgorzata Chromy, SGH

Więcej informacji na stronie SGH.