Spotkanie przedstawicieli British Council i Coventry University z Przewodniczącą sieci IROs Forum

4 lipca 2019r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielką  British Council Polska Katarzyną Szczepaniak, Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship Lilian Biglou  oraz Dr Joan Lockyer z Coventry University  wraz z Haliną Czubałą z Biura Karier UJ, kierownikiem Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej dr inż. Izabelą Zawiską oraz kierownikiem Działu Współpracy MIędzynarodowej i Przewodniczącą IROs Forum Dorotą Maciejowską.

Na spotkaniu przedyskutowano jakie są perspektywy studentów na nowoczesnym rynku pracy oraz czy absolwenci są odpowiednio przygotowani na wyzwania XXI wieku.

Wspólnie z naszymi brytyjskimi partnerami postanowiliśmy zorganizować warsztaty dla głównych polskich uniwersytetów zrzeszonych w IROs Forum. Warsztaty odbędą się na wiosnę w przyszłym roku.

fotIzabela Krajewska, DWM UJ. Od lewej: Director of Education Dr Joan Lockyer , Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska,Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship Liliana Biglou , Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Dr inż. Izabela Zawiska, Biuro Karier UJ Halina Czubała, British Council Polska Katarzyna Szczepaniak.

fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer, Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Dr inż. Izabela Zawiska, Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska, Biuro Karier UJ Halina Czubała
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej         Dr inż. Izabela Zawiska, Director of Education Dr Joan Lockyer, Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer, Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej          Dr inż. Izabela Zawiska
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship Lilian Biglou
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer i Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship Lilian Biglou
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer , Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Biuro Karier UJ Halina Czubała, British Council Polska Katarzyna Szczepaniak, Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship  Liliana Biglou, Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Dr inż. Izabela Zawiska
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska, Biuro Karier UJ Halina Czubała, British Council Polska Katarzyna Szczepaniak
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej         Dr inż. Izabela Zawiska
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Biuro Karier UJ Halina Czubała, British Council Polska Katarzyna Szczepaniak
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer, Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ.British Council Polska Katarzyna Szczepaniak, Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship Liliana Biglou
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik DWM UJ i Przewodnicząca IROs Dorota Maciejowska
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej         Dr inż. Izabela Zawiska
fot. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer, Kierownik Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej Dr inż. Izabela Zawiska