Zaproszenie – 15 lat IROsFORUM – JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Na IROs Forum zaprasza Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska