Spotkanie przedstawicieli IROs Forum

W dniach 8-10 września br.  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie gościła 21 przedstawicieli uczelni zrzeszonych w IROs Forum.

W spotkaniu uczestniczyli również JM Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz Prorektor ds. Współpracy prof. Rafał Wiśniowski.

W spotkaniach sieci wzięli udział także Członkowie Honorowi IROs Forum, p.o. Sekretarz Generalnej KRASP pani Agata Kulesza oraz eksperci współpracujący z siecią.

Nasi goście uczestniczyli w sesjach oraz prezentacjach eksperckich. Nie zabrakło miłych akcentów jak wspólna sesja zdjęciowa czy zwiedzanie Browaru Górniczo-Hutniczego.

Za wyjątkowy wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach, innowacyjność oraz szczególne zasługi dla IROs Forum została wręczona nagroda im. Barbary Centkowskiej dla pani Agaty Kuleszy. Nagrodę wręczył JM Rektor AGH.