Sesja posterowa na NAFSA

Poster IROs Forum już po raz drugi został zaprezentowany na konferencji NAFSA, która w tym roku odbyła się w St Louis, Missouri w dniach od 26 do 31 maja br.

W tym roku plakat prezentowany był w ramach tematu ‘Professional Development for International Educators’, a uczestnicy sesji dowiedzieli się w jaki sposób realizowane są wspólne konferencje i seminaria oraz projekty międzynarodowe, mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników uczelni odpowiedzialnych za procesy internacjonalizacji.

Oferta polskich uczelni promowana była również na stoisku zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod hasłem „Ready, Study, Go! POLAND”. Wśród członków delegacji była podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Daria Lipińska-Nałęcz, pracownicy Ministerstwa oraz przedstawiciele polskich uczelni.

NAFSA jest największą międzynarodową konferencją z zakresu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, w tym roku temat przewodni brzmiał „Ideals and Impact in International Education”, a gościem specjalnym otwierającym konferencję był Kofi Annan.