Sylwia Rutkowska

Sylwia Rutkowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Absolwentka Filologii Romańskiej UP w Krakowie , programu pedagogicznego Universite de Savoie Annecy , Akademii Dyplomacji UŚ oraz Programu W30 w University of California , Los Angeles.

Od 2002 roku pracuje w Biurze Programów Zagranicznych jako koordynator programu podwójnych dyplomów oraz międzynarodowych projektów edukacyjnych. Od 2011 roku zastępca Kierownika BPZ, od 2014 roku członek Rady Iro`s Forum. Zarządza 18 programami podwójnych dyplomów, organizuje tygodnie międzynarodowe, szkoły letnie, szkolenia dla kadry z umiędzynarodowienia, promuje uczelnię w Polsce i za granicą, pracuje na strategią umiędzynarodowienia i rozwojem oferty anglojęzycznej w Uniwersytecie. Koordynowała projekty Leonardo da Vinci, TEMPUS, STAIR: Studies in Trans-Atlantic International Relations, ZPORR, FSS, Seminars with Professionals.

Współautorka artykułu: „Administrative and academic issues in double degree programs at the Cracow University of Economics: a comparison of Atlantis and bilateral frameworks” na konferencji ICERI w Madrycie w 2010 roku   oraz ”Rola Erasmus Student Network w umiędzynarodowieniu uczelni wyższych” w publikacji „Czas Internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty” pod red. dr Bianki Siwińskiej i prof. Grzegorza Mazurka, Perspektywy, 2017 oraz prelegentka wielu konferencji.

„ Całe życie zawodowe jestem związana z edukacją i uniwersytet to mój styl życia. Czerpię pozytywną energię z kontaktów międzyludzkich w środowisku wielokulturowym. Moje hobby to zumba, podróże i dla równowagi robótki ręczne, kuchnia, kino i książki”