Rada

Organem decyzyjnym IROs Forum jest Rada Forum. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej uczelni partnerskiej. Członkowie Rady są delegowani przez władze swojej uczelni.

Funkcję Przewodniczącego Rady pełni przedstawiciel uczelni pełniącej w danym roku funkcję uczelni przewodniczącej. Uczelnia przewodnicząca wybierana jest przez Radę IROs Forum na rok kalendarzowy.

Uczelnią przewodniczącą IROs Forum w latach 2019-2020 jest Uniwersytet Jagielloński. Funkcję przewodniczącej Rady pełni Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ , Dorota Maciejowska.

Spotkania Rady IROs Forum organizowane są 3-4 razy do roku, raz w tygodniu organizowana jest konferencja SKYPE.

Poprzedni przewodniczący Rady IROs Forum:

  • 2017 – 2018 Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki
  • 2016 – Agata Wójcik, Uniwersytet Śląski
  • 2015 – Joanna Mrowiec-Denkowska, Politechnika Śląska
  • 2014 – Ewa Mroczek, Politechnika Wrocławska
  • 2013 – Dominika Janik-Hornik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • 2012 – Ewa Kiszka, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • 2011 – Ewa Derkowska-Rybicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • 2010 – Aniela Tejchman, Politechnika Gdańska
  • 2009 – Hanna Lamers, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • 2008 – Barbara Centkowska, pomysłodawczyni i założycielka IROs Forum, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach