Posiedzenie Rady IROs Forum


25 maca 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Rady IROs Forum, w którym wzięła udział Przewodnicząca sieci IROs Forum Marta Foryś wraz z przedstawicielami Rady.

Podczas posiedzenia wyłoniony został Komitet Sterujący wraz z Sekretarzem. Poruszono również kwestię dołączenia do IROs Forum polskich uczelni wyższych, jeszcze niezrzeszonych, podsumowano inicjatywy IROs Forum w I kwartale 2021 r oraz przedyskutowano plany na przyszłość.

Erasmus Partner Days w AGH

„W dniach 1 i 10 marca br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyły się dwie edycje Erasmus Partner Days. Organizatorem wydarzenia był Zespół ds. Umów i Kontaktów Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczelni partnerskich. W obu edycjach wzięło udział blisko 80 uczestników z 27 uczelni wyższych z 16 krajów.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych z Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Chile, Chin, Dominikany, Gruzji, Indonezji, Japonii, Kazachstanu, Nepalu, Rosji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu oraz Wietnamu.

Każda z zaproszonych uczelni miała możliwość zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej, doświadczenia we współpracy międzynarodowej i programie Erasmus+.
Cykl webinariów poświęcony był w głównej mierze tematyce programu Erasmus+ mobilność edukacyjna studentów i pracowników z krajami partnerskimi”

Więcej o Erasmus Partner Days w AGH można przeczytać pod linkiem.

Spotkanie IROs Forum – 5 marca 2021

Za nami kolejne spotkanie #IROsForum!
Dzisiaj rozmawialiśmy o konferencjach organizowanych przez uczelnie członkowskie i Uniwersytety Europejskie, a także wymianie doświadczeń wśród uczelni uczestniczących w projekcie „Erasmus without paper”.

Omawialiśmy także plan działania na 2021 rok w kontekście realizacji mobilności w najbliższym roku akademickim oraz programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

„Hand in Hand into the Future” International Alumni Relations Conference 10 marca 2021

Relacje z absolwentami zagranicznymi. Czym są? Na czym polegają? Dlaczego warto się w nie angażować? Jak utrzymywanie kontaktu z absolwentami wpływa na uczelnię? Jak uczynić pierwsze kroki w tych relacjach i jak je utrzymywać? Co uczelnie mają do zaoferowania swoim absolwentom zagranicznym? Jak utrzymywać relacje z absolwentami różnych kierunków studiów i z różnych stron świata?

Na te i wiele innych pytań uzyskacie odpowiedź we środę, 10 marca 2021, w czasie konferencji „Hand in Hand into the Future”, którą mamy przyjemność współorganizować.

Zapraszamy do rejestracji!

Nowe trendy w umiędzynarodowieniu uczelni w rzeczywistości post-COVID

Jak organizować mobilność akademicką w czasie pandemii i po niej?
Jak najlepiej komunikować się z zagranicznymi studentami, by utrzymać z nimi kontakt i dotrzeć do nich z pomocą, jeśli jej potrzebują?
Na te oraz wiele innych pytań, odpowiedzi szukaliśmy w trakcie warsztatów dla uczelni, które zorganizowaliśmy wspólnie z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA).

Zapraszamy do przeczytania artykułu „Nowe trendy w umiędzynarodowieniu uczelni w rzeczywistości post-COVID” , który powstał w wyniku naszej pracy.

Fot. NAWA

Kawa IROs z FRSE

Zaczynamy nowy cykl spotkań członków Rady IROs Forum i zaproszonych ekspertów pt. „Kawa z IROs Forum”.

Za nami spotkanie przedstawicieli Rady IROs Forum z panią Beatą Skibińską, Dyrektorem Biura Szkolnictwa Wyższego FRSE NA Erasmus+.

W programie różne ścieżki wdrożenia Erasmus without paper, publikacja nowego przewodnika a także ustalenie terminu webinarium FRSE dot. EWP z przedstawicielami uczelni IROs Forum, mającego na celu odświeżenie informacji na ten temat. Z uwagi na różne etapy pracy nad USOS konieczne jest wprowadzenie i przybliżenie obu systemów USOS  i Dashboard, bez preferowania jednego z nich.

Trwają prace and formularzem wniosków o dofinansowane, pani Skibińska zwróciła również uwagę na nowe wyzwania dla FRSE w tym  dotyczące alokacji i redystrybucji środków w programie Erasmus.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się również nad sposobem włączenia pracowników administracyjnych i dydaktycznych uczelni w realizację EWP.

Warsztaty IROs Forum dot. Erasmus Without Paper

W dniu 5 lutego br. odbyły się wirtualne warsztaty poświęcone tematyce wdrażania projektu Erasmus Without Paper na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego.

W warsztacie uczestniczyło ponad 80 pracowników z 19 uczelni wyższych.

Dziękujemy moderatorom warsztatu pani Klementynie Kielak i panu Kamilowi Olszewskiemu
z Uniwersytetu Warszawskiego za podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami  w zakresie  procedury zawierania umów w oparciu o program USOS i EWP, wdrożenia Online Learning Agreement  zarówno dla studentów przyjeżdzających jak  wyjeżdzających czy aplikacji EWP.

Uczestnicy warsztatów dyskutowali również o wadach i zaletach programu Dashboard vs. USOS.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i obecność w tej tak istotnej dla całej społeczności akademickiej sprawie.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uczelnią przewodniczącą IROs Forum

1 stycznia 2021 r. AGH przejęła przewodnictwo w sieci  IROs Forum.
W latach 2021-2022 funkcję Przewodniczącej Rady IROs Forum piastować będzie kierownik Działu Współpracy z Zagranicą AGH pani Marta Foryś.

W poprzedniej kadencji funkcję tę pełniła pani Dorota Maciejewska, specjalista ds. Una Europa i sieci uniwersyteckich Biura Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdeczne podziękowania dla byłej Przewodniczącej  za jej wkład i zaangażowanie w rozwój Sieci.

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące przewodnictwo AGH i pani Marty  Foryś w IROs Forum. W swojej prezentacji „Nic o nas bez nas” nowa Przewodnicząca nakreśla plany na kolejne dwa lata,  a wśród nich wzmocnienie rozpoznawalności IROs Forum w kraju i za granicą, organizację szkoleń i warsztatów z zakresu internacjonalizacji dedykowanych pracownikom uczelni polskich, nawiązanie współpracy z lokalnymi konsorcjami, rozpoczęcie przygotowań do obchodów 15-lecia IROs Forum.