Prof. Jerzy Lis zaprasza na obchody IROs FORUM

W dniach 18-19 października 2022 w Krakowie  odbędzie się konferencja z okazji 15-lecia działalności sieci IROs Forum. Obchody jubileuszu odbędą się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a gospodarzem wydarzenia będzie JM Rektor AGH prof. Jerzy Lis.

Zobaczcie film zapraszający Pana Rektora:

Zaproszenie JM Rektora AGH prof. Jerzego Lisa na obchody 15-lecia IROs FORUM

5 uczelni zrzeszonych w IROs FORUM na NAFSA 2022 w Denver.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią, z końcem maja, w formule stacjonarnej rozpoczęły się jedne z najważniejszych branżowych targów i konferencji – NAFSA 2022, Denver. Polska delegacja, za którą odpowiada NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej liczy siedem uczelni z różnych części Polski – w tym 5 uczelni zrzeszonych w #IROsFORUM!

Do Denver poleciały reprezentacje z:

Więcej informacji można znaleźć w informacji w artykule na stronie NAWA.

SESJA IROs Forum na konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022”

Na konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2022” IROs Forum zorganizowało panel pt. „Uczelnia otwarta na świat? Wyzwania, narzędzia, dobre praktyki „

W panelu rozmawialiśmy o tworzeniu Welcome Pointów, które wzorem uczelni zagranicznych stają się powszechną praktyką na polskich uniwersytetach. To szczególne miejsca, przygotowywane z myślą o osobach przyjeżdżających z zagranicy, w których uzyskują oni najważniejsze praktyczne informacje związane z pracą lub studiami.
W przygotowanej sesji chcieliśmy przedstawić funkcjonowanie Welcome Pointów i działania jakie są podejmowane w zakresie wsparcia oferowanego gościom – naukowcom zagranicznym na przykładzie działalności International Visitors’ Office, z perspektywy naukowca, który z takich serwisów korzysta oraz nowych formach wsparcia oferowanych przez NAWA. W ten sposób omówiliśmy potrzebę istnienia Welcome Pointów, opisując ich funkcjonowanie z trzech różnych poziomów.

Prowadzącą sesję była: Marta Foryś, przewodnicząca #IROsForum=

Uczestniczkami panelu były:

Razem dla Ukrainy!

Uczelnie zrzeszone w sieci IROs Forum pomagają studentom, doktorantom oraz pracownikom Uczelni Partnerskich z Ukrainy. Społeczność akademicka #IROsForum również aktywnie włącza się w działania pomocy humanitarnej.

Szczegóły oraz przydatne informacje znajdziecie Państwo poniżej w linkach:

Posiedzenie Rady IROs Forum – 18 listopada 2021

W dniu 18.11 br. odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum. Podczas posiedzenia podsumowano dotychczasową działalność oraz prace nad przygotowaniem 15-lecia IROs Forum. 

Poruszano również kwestie współpracy strategicznej, dobrych praktyk w ramach działania ”Solidarni z Białorusią” oraz sprawy bieżące. Ustalono, że kolejne spotkanie ze względu na sytuację pandemiczną odbędzie się w formule zdalnej.

Spotkanie przedstawicieli IROs Forum

W dniach 8-10 września br.  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie gościła 21 przedstawicieli uczelni zrzeszonych w IROs Forum.

W spotkaniu uczestniczyli również JM Rektor AGH prof. Jerzy Lis oraz Prorektor ds. Współpracy prof. Rafał Wiśniowski.

W spotkaniach sieci wzięli udział także Członkowie Honorowi IROs Forum, p.o. Sekretarz Generalnej KRASP pani Agata Kulesza oraz eksperci współpracujący z siecią.

Nasi goście uczestniczyli w sesjach oraz prezentacjach eksperckich. Nie zabrakło miłych akcentów jak wspólna sesja zdjęciowa czy zwiedzanie Browaru Górniczo-Hutniczego.

Za wyjątkowy wkład w umiędzynarodowienie kształcenia w polskich uczelniach, innowacyjność oraz szczególne zasługi dla IROs Forum została wręczona nagroda im. Barbary Centkowskiej dla pani Agaty Kuleszy. Nagrodę wręczył JM Rektor AGH.