Różnice międzykulturowe w środowisku akademickim – jak przełamywać stereotypy

29 listopada 2012 r. w kampusie Politechniki Śląskiej odbyło się seminarium pt. Różnice międzykulturowe w środowisku akademickim – jak przełamywać stereotypy, zorganizowane przez IROs Forum, Politechnikę Śląską oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, KRASP oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czytaj dalej Różnice międzykulturowe w środowisku akademickim – jak przełamywać stereotypy

IROs Forum na NAFSA

Na tegorocznej konferencji NAFSA, która odbyła się w Houston w dniach od 27 maja do 1 czerwca br. zaprezentowany został poster IROs Forum. Sesja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczelni i instytucji zagranicznych.

Wybory Przewodniczącej Rady na rok 2012

Na ostatnim spotkaniu Rady IROs Forum, które odbyło się w dn. 17-18 listopada w Warszawie, zostały przeprowadzone wybory na nowego przewodniczącego Rady. Przewodniczącą Rady IROs Forum w roku 2012 została wybrana pani Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.