Spotkania IROs dla Admissions Officers

26 marca oraz 8 kwietnia odbyły się spotkania online ponad 60 pracowników uczelni członkowskich IROs Forum, zajmujących się rekrutacją kandydatów z zagranicy. Jest to kontynuacja wieloletnich działań zmierzających do wymiany doświadczeń w tym zakresie. Uczestnicy bardzo chcieli spotkać się stacjonarnie, jednak pandemia uniemożliwia dziś takie spotkania. Wcześniej podobne spotkania odbywały się już na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Grupa rozmawiała o stypendystach NAWA, rekrutacji studentów z Białorusi, działaniach niezbędnych dla udanej rekrutacji w czasach restrykcji na całym świecie, zagadnieniach prawnych i przepisach dotyczących kształcenia studentów z zagranicy i wiele, wiele innych. Niestety formuła online bardzo ograniczyła czas na rozmowy i pozbawiła tego, co jest zawsze cenne, czyli rozmowy poza salą konferencyjną.

Uczestnicy bardzo chcieli spotkać się stacjonarnie, jednak pandemia uniemożliwia dziś takie spotkania. Wcześniej podobne spotkania odbywały się już na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Grupa rozmawiała o stypendystach NAWA, rekrutacji studentów z Białorusi, działaniach niezbędnych dla udanej rekrutacji w czasach restrykcji na całym świecie, zagadnieniach prawnych i przepisach dotyczących kształcenia studentów z zagranicy i wiele, wiele innych. Niestety formuła online bardzo ograniczyła czas na rozmowy i pozbawiła tego, co jest zawsze cenne, czyli rozmowy poza salą konferencyjną.

Hand in Hand into the Future International Alumni Relations Conference

We have the pleasure to invite everyone interested in International Alumni Relations to participate in the online conference “Hand in Hand into the Future”. On Wednesday, March 10th, 2021, international and Polish experts will share their knowledge and experience in International Alumni Relations during three sessions. The conference is organized as part of a project under the “International Alumni” Program operated by the NAWA Polish National Agency for Academic Exchange

IROs Forum Workshop on Erasmus Without Paper

On the 5th of February 2021 took place  a virtual workshops dedicated  to the implementation of the Erasmus Without Paper project based on the practices from the  University of Warsaw.

Over 80 employees from 19 universities participated in this event.

We would like to thank the workshop moderators, Mrs. Klementyna Kielak and Mr. Kamil Olszewski from the University of Warsaw for sharing with us their experience in the proceeding in concluding an interinstitutional agreements based on the USOS and EWP program, implementation of the Online Learning Agreement for both incoming and outgoing students or EWP applications.

The workshop participants also discussed the advantages and disadvantages of the Dashboard vs. USOS.

Thank you all participants for your commitment and presence in this matter, which is very important for the entire academic community.

AGH University of Science and Technology in Kraków as the head university of the IROs Forum

On the 1th of January, 2021, AGH UST took over the chairmanship of the IROs Forum Network.

In the years 2021-2022, Marta Foryś, the Head of the Department of International Relations at AGH UST, will be the President of the IROs Forum Council.

Ms. Marta Foryś predecessor is Mrs. Dorota Maciejewska, specialist for Una Europa and university networks of the Vice-Rector’s Office for International Cooperation of the Jagiellonian University. Our sincere appreciation to the former President for her contribution and commitment to the development of the Network

The first meeting, inaugurating the chairmanship of AGH UST and Ms. Marta Foryś at the IROs Forum took place on the 15th of January 2021. In her presentation Nothing About Us Without Us, the new President outlined plans for the next two years, including strengthening the recognition of the IROs Forum in Poland and abroad, organizing training and workshops on internationalization dedicated to employees from Polish universities, establishing cooperation with local consortia, beginning preparations for the celebration of the 15th anniversary of the IROs Forum.

Posiedzenie Rady IROs Forum

29.05.2020 odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum w którym wzięła udział Przewodnicząca sieci IROs Forum Dorota Maciejowska wraz z przedstawicielami Rady oraz Katarzyną Aleksy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Rozmowa dotyczyła mobilności w roku akademickim 2020/2021 oraz programów NAWA, w szczególności umiędzynarodowienia szkół doktorskich

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i obecność. Każde spotkanie z IROs Forum daje możliwość podzielenia się dobrymi praktykami, wiedzą oraz dobrą energią. Dzisiejsze posiedzenie Rady odbyło się zdalnie, jednak mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się osobiście.

Do zobaczenia IROs Forum ! 🙂