Spotkanie ekspertów IROs Forum


Eksperci reprezentujący uczelnie członkowskie IROs Forum, specjalizujący się w aspektach prawnych, spotkali się 4 września w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział: Dorota Maciejowska i Izabela Zawiska z UJ, Konrad Kuliński UJ Collegium Medicum, Hanna Lamers z ATH, Marta Foryś AGH i Grzegorz Kłapyta z PŚ. Na spotkaniu został opracowany aneks do umowy założycielskiej IROs Forum, uszczegółowiono również pozostałe dokumenty towarzyszące.

Posiedzenie Rady IROs Forum

Czerwcowe posiedzenie Rady IROs Forum odbędzie się w Łodzi. Członkowie Rady będą mieli okazję gościć w Pałacu Alfreda Biedermana należącym do  Uniwersytetu Łódzkiego, który w tym roku przewodniczy działaniom sieci, a następnie w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. Spotkanie odbędzie się w dniach 8 i 9 czerwca. Tematem przewodnim będzie dalsze rozwijanie strategii działalności sieci.