Posiedzenie Rady IROs Forum

29.05.2020 odbyło się posiedzenie Rady IROs Forum w którym wzięła udział Przewodnicząca sieci IROs Forum Dorota Maciejowska wraz z przedstawicielami Rady oraz Katarzyną Aleksy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Rozmowa dotyczyła mobilności w roku akademickim 2020/2021 oraz programów NAWA, w szczególności umiędzynarodowienia szkół doktorskich

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i obecność. Każde spotkanie z IROs Forum daje możliwość podzielenia się dobrymi praktykami, wiedzą oraz dobrą energią. Dzisiejsze posiedzenie Rady odbyło się zdalnie, jednak mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się osobiście.

Do zobaczenia IROs Forum ! 🙂

Meeting of the IROs Forum Network, 9-10 March 2020

The meeting hosted by the University of Bielsko-Biała was a great opportunity for the universities associated with IROs Forum network to discuss current issues related to the internationalization of higher education, share good practices and strengthen the cooperation with representatives of the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA).

The meeting was an opportunity to honour Katarzyna Aleksy, Head of the Department of Programmes for Institutions, with the Barbara Centkowska Award of the IROs Forum, for her special contribution to the internationalization of Polish universities, an example of good practice and excellent cooperation with IROs Forum universities. Congratulations to the winner . We wish further success in the internationalization of Polish higher education

Many thanks to the Director of NAWA, Łukasz Wojdyga for participating at the meeting and NAWA for providing the training to participants in the submission of applications and implementation of projects offered by the Agency.

Hope to see you soon !

IROs Forum – good practices, cooperation with NAWA and problems of higher education

On the 9th -10th of March 2020, the universities associated in the IROs Forum network will meet, once again, to discuss current issues related to the internationalization of higher education, share good practices and strengthen the cooperation with representatives of the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA).

The meeting is hosted by the University of Bielsko-Biała, and the main organizer – Hanna Lamers, Head of the Center of International Exchange.

The meeting is also a unique opportunity to honour Katarzyna Aleksy, Head of the Department of Programmes for Institutions, with the Barbara Centkowska Award of the IROs Forum, for her special contribution to the internationalization of Polish universities, an example of good practice and excellent cooperation with IROs Forum universities. Congratulations to the winner!  We wish further success in the internationalization of Polish higher education! Moreover, NAWA Director, Łukasz Wojdyga who cooperates with IROs FORUM and develops international activities, since the establishment of the NAWA agency, will participate in the meeting.

During the meeting, very important current issues related to the Act on Foreigners, Erasmus Charter and Erasmus Without Paper will be discussed as part of the new perspective of the Erasmus + 2021-2027 program, as well as the rules for the granting and implementation of scholarships for scientific and educational mobility. One of the topics will undoubtedly be a crisis related to the coronavirus epidemic.

NAWA will provide training to participants in the submission of applications and implementation of projects offered by the Agency and plan further cooperation opportunities together with IROs.

Perspektywy Women in Tech Summit 13-14.11.2019

13-14 listopada 2019 odbywa się największa konferencja dla kobiet w technologiach i nauce w Europie- Perspektywy Women in Tech Summit. Women in Tech zrzesza ludzi z całego świata. W tym roku na wydarzeniu biorą udział przedstawiciele z 52 państw.

Przewodnicząca sieci IROs Forum, Dorota Maciejowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małgorzata Chromy z SGH, Agnieszka Piekarz z Politechniki Krakowskiej oraz Ewa Mroczek z Politechniki Wrocławskiej w dniu dzisiejszym biorą udział w wydarzeniu, aby przedstawić ofertę uczelni zrzeszonych w sieci IROs FORUM.

Powodzenia !

Meeting of the IROs Forum President with the Coventry University and the British Council Poland

On the 4th of July at the Jagiellonian University there was a meeting with the representative of the British Council Poland, Katarzyna Szczepaniak, Business Development Director at the Coventry University’s International Center for Transformational Entrepreneurship, Lilian Biglou and Dr Joan Lockyer from the Coventry University with Halina Czubała from the Jagiellonian University Careers Service, Head of the Section of the JU International Relations Office Dr Izabela Zawiska and Head of the JU International Relations Office and the President of the IROs Forum Dorota Maciejowska.

The discussion at the meeting was about students’ perspectives on the modern labour market and whether the graduates are adequately prepared for the challenges of the 21st century.

Together with our British partners, we decided to organize workshops for the main Polish universities associated with the IROs Forum. Workshops will take place next year.

pict. Izabela Krajewska,UJ IRO. From the left: Director of Education Dr Joan Lockyer, Head of IRO UJ and the IROs Forum President Dorota Maciejowska,Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship Liliana Biglou , Head of the Section of JU IRO Dr Izabela Zawiska, JU Careers Service Halina Czubała, British Council Poland  Katarzyna Szczepaniak.

pict. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer, Head of IRO UJ and the IROs Forum President Dorota Maciejowska, JU Careers Service Halina Czubała

pict. Izabela Krajewska, JU IRO.  Director of Education Dr Joan Lockyer, Head of IRO UJ and the IROs Forum President Dorota Maciejowska

pict. Izabela Krajewska, JU IRO.  Director of Education Dr Joan Lockyer, Head of IRO UJ and the IROs Forum President Dorota Maciejowska

pict. Izabela Krajewska, JU IRO.  Head of the Section of JU IRO Dr Izabela Zawiska

pict. Izabela Krajewska, UJ IRO. Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship Lilian Biglou

pict. Izabela Krajewska, UJ IRO. Director of Education Dr Joan Lockyer i Head of IRO UJ and the IROs Forum President Dorota Maciejowska

pict. Izabela Krajewska,  UJ IRO. Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship Lilian Biglou

pict. Izabela Krajewska, DWM UJ. Director of Education Dr Joan Lockyer i Head of IRO UJ and the IROs Forum President Dorota Maciejowska

pict. Izabela Krajewska, UJ IRO. JU Careers Service Halina Czubała, British Council Polska Katarzyna Szczepaniak, Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship  Liliana Biglou,  Head of the Section of JU IRO Dr Izabela Zawiska

pict. Izabela Krajewska, UJ IRO. Head of IRO UJ and the IROs Forum President Dorota Maciejowska. JU Careers Service Halina Czubała, British Council Polska Katarzyna Szczepaniak

pict. Izabela Krajewska, JU IRO.  Head of the Section of JU IRO Dr Izabela Zawiska

pict. Izabela Krajewska, JU IRO. JU Careers Service Halina Czubała, British Council Polska Katarzyna Szczepaniak

pict. Izabela Krajewska, JU IRO. Director of Education Dr Joan Lockyer i Head of IRO UJ and the IROs Forum President Dorota Maciejowska

pict. Izabela Krajewska, JU IRO. British Council Polska Katarzyna Szczepaniak, Business Development Director at the Coventry University’s International Centre for Transformational Entrepreneurship  Liliana Biglou

pict. Izabela Krajewska, JU IRO. Head of IRO UJ and the IROs Forum President Dorota Maciejowska

pict. Izabela Krajewska, JU IRO. Head of IRO UJ and the IROs Forum President Dorota Maciejowska

pict. Izabela Krajewska, JU IRO.  Head of the Section of JU IRO Dr Izabela Zawiska

 pict. Izabela Krajewska, JU IRO. Director of Education Dr Joan Lockyeread, Head of the Section of JU IRO Dr Izabela Zawiska