Member universities

Founding universities (2007):

 1. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 3. Politechnika Gdańska
 4. Politechnika Śląska
 5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 6. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 7. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 8. Uniwersytet Warszawski
 9. Uniwersytet Wrocławski

Other member universities:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 2. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 3. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 4. Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 6. Politechnika Białostocka
 7. Politechnika Krakowska 
 8. Politechnika Łódzka
 9. Politechnika Poznańska
 10. Politechnika Warszawska
 11. Politechnika Wrocławska
 12. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 13. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 14. Uniwersytet Gdański
 15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 16. Uniwersytet Łódzki
 17. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 18. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 19. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 20. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 21. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 22. Uniwersytet Śląski w Katowicach