Marta Foryś

mgr inż. Marta Foryś, była dyrektor Centrum Spraw Międzynarodowych w  Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.


Członek i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu oraz założyciel Krakow Universities Network (KUN).  Jest również członkiem NAFSA, EAIE oraz organizacji Polonia Technica. Marta Foryś ukończyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania AGH w 2000 roku. 
W AGH pracuje od 2002 r., początkowo jako International Students Officer w Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej AGH. W 2003 roku została stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej. Podczas trzymiesięcznego stażu w USA (Swarthmore College, Columbia University i Penn State University) zdobyła wiedzę z zakresu fundraisingu. W 2017 roku była stypendystką International Visitor Leadership Program finansowanego przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA. W latach 2003-2006 Marta Foryś pełniła funkcję kierownika Biura Pozyskiwania Funduszy AGH. Od 2006 roku do kwietnia 2022 r. była Kierownikiem Działu Współpracy z Zagranicą aktualnie pełni funkcję Dyrektora Centrum Spraw Międzynarodowych AGH. 

Ekspert w dziedzinie współpracy z Wietnamem oraz relacji z absolwentami zagranicznymi. Prywatnie pasjonatka Bałkanów Zachodnich, żeglowania i zdrowego stylu życia.