Magdalena Zawirska-Wolniewicz

Magdalena Zawirska-Wolniewicz od wielu lat jest zaangażowana w różnego rodzaju działania związane z umiędzynarodowieniem Politechniki Poznańskiej (PP), na której pracuje od 2005 roku. Od 2007 roku zarządza Programem Erasmus+ KA1, będąc koordynatorem uczelnianym Programu, stanowiąc swoisty parasol nad 19 wydziałowymi koordynatorami E+ na całej Uczelni. Jest także opiekunem Erasmus Student Network działającego na PP.

Od ponad 10 lat pełni funkcję Kierownika kilkunastoosobowego Działu Współpracy Międzynarodowej. Jednostka ta jest odpowiedzialna między innymi za rekrutację studentów cudzoziemców, realizację działań mających na celu lepszą integrację studentów zagranicznych na PP, obsługę mobilności studentów i pracowników Uczelni, koordynowanie procesów związanych z podpisywaniem umów o współpracę z jednostkami zagranicznymi, promocję Uczelni za granicą, między innymi poprzez udział w targach i misjach zagranicznych.

Chętnie uczestniczy w konferencjach i seminariach na temat internacjonalizacji szkolnictwa wyższego i wsparcia studentów zagranicznych w uczelniach wyższych. Od 2010 roku jest członkiem European Association for International Education (EAIE). Szczególnie interesuje się internacjonalizacją w domu, komunikacją międzykulturową i marketingiem w szkolnictwie wyższym. Była uczestniczką debaty środowiskowej na temat „Profesjonalizacji usług w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy – kierunki rozwoju”, organizowanej przez NAWA podczas konferencji „Welcome to Poland – Historie sukcesu” jesienią 2022r.

Wielokrotnie była zaangażowana w przygotowanie treści wniosków w ramach projektów krajowych i zagranicznych. Trzykrotnie przygotowywała wniosek o nadanie karty ECHE dla Politechniki Poznańskiej, w kolejnych edycjach programu Erasmus+ (Lifelong Learning Programme Erasmus, Erasmus+), na podstawie których Uczelnia otrzymała Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Przygotowywała i kierowała projektami NAWA realizowanymi dotychczas na Politechnice Poznańskiej w ramach programów: Welcome to Poland, Solidarni z Naukowcami oraz Solidarni z Ukrainą.

Reprezentuje Uczelnię w sieci IROs Forum, Study in Poland oraz Study in Poznań. Negocjuje z Urzędem Miasta, władzami Starostwa Powiatowego oraz Caritasem wsparcie dla studentów z Syrii i Białorusi.

W roku 2020 została powołana do Zespołu Kryzysowego na PP, którego powstanie było podyktowane wybuchem pandemii i koniecznością wypracowania i wdrożenia nowych procedur na Uczelni. W roku 2022 była aktywnym członkiem Zespołu PP ds. wsparcia dla Ukrainy.

Jest Koordynatorem European Neighbourhood Initiative na Politechnice Poznańskiej, którego Politechnika Poznańska jest członkiem.

Kieruje, z ramienia PP, projektem Partnerstw Strategicznych Peer-IR-View w programie Erasmus+, realizowanym we współpracy z działami współpracy międzynarodowej 6 uczelni zagranicznych.

Jest aktywnym członkiem Mobility Task Force w ramach Uniwersytetu Europejskiego EUNICE, którego Politechnika Poznańska jest liderem. Grupa ta ma na celu promocję mobilności wśród studentów oraz kadry, ujednolicenie procesów w zakresie mobilności, dzielenie się przykładami dobrych praktyk oraz podjęcie wspólnych inicjatyw w ramach EUNICE BIP czy EUNICE Staff Week.

Odpowiada za wdrożenie EWP na Politechnice Poznańskiej (w ramach systemu USOS). Była prelegentką podczas spotkania informacyjnego na temat digitalizacji w programie Eramsus+, organizowanego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w październiku 2021 roku.

Jest osobą kontaktową dla Erasmus INNHub, posiadającego siedzibę na terenie Uczelni.

Organizuje wizyty i spotkania na PP z przedstawicielami instytucji międzynarodowych. W 2019 roku była członkiem komitetu organizacyjnego wydarzenia “100th Anniversary of Poznan University of Technology (PUT). Seminar on internationalization: strategy and mission” które zgromadziło kilkudziesięciu uczestników z 15 krajów z całego świata.

Lubi pracę z ludźmi. Uwielbia podróże, dobre jedzenie i esencjonalne espresso. Kocha buty. Nie wyobraża sobie życia bez kolorów.