Katarzyna Specjalska

Katarzyna Specjalska jest kierowniczką Biura Współpracy Międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie we współpracy międzynarodowej zdobyła podczas udziału w zagranicznych programach wymiany m.in. w USA i Danii. W SGGW odpowiada m.in. za analizę potrzeb, proces tworzenia wniosków aplikacyjnych oraz koordynację realizacji projektów centralnych, których celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni (9 projektów od 2019 finansowanych z NAWA). Wcześniejsze doświadczenia zdobywała na stanowisku ewaluatora programów europejskich oraz w placówce dyplomatycznej. Jest absolwentką SGGW oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.