Joanna Mrowiec-Denkowska

Joanna Mrowiec-Denkowska, również przewodnicząca 2015

Absolwentka Pekińskiego Instytutu Językowego (Beijing Language Institute) i Południowochińskiego Uniwersytetu Rolniczego w Kantonie (Southern China Agriculture University, Guangzhou), studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej im. Adamieckiego w Katowicach i Wyższej Szkole Bankowej O/Chorzów oraz rocznego programu w ramach Akademii Dyplomacji prowadzonej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych kursów i szkoleń z zakresu internacjonalizacji, zarządzania projektami, komunikacji międzynarodowej i innych. Włada kilkoma językami (angielski, chiński, rosyjski, hiszpański). Od wielu lat związana zawodowo z Politechniką Śląską, posiada doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy międzynarodowej prowadzonej przez państwową uczelnię wyższą. Od 2009 roku Kierownik Biura Wymiany Akademickiej Politechniki Śląskiej koordynujący pracę 10 osobowego zespołu obsługującego zarówno wymianę akademicką jak i nabór cudzoziemców na pełne studia. Przewodnicząca sieci IROs Forum w 2015 roku. Koordynatorka wielu międzynarodowych spotkań projektowych zrzeszających przedstawicieli uczelni wyższych i wielu projektów współpracy międzynarodowej, ukierunkowanych przede wszystkim na wymianę akademicką i pozyskiwanie, realizację i rozliczenie środków. Odpowiedzialna za poszukiwanie różnych możliwości współpracy i wspólnych projektów międzynarodowych, kontakty z uczelniami, sieciami akademickimi oraz organizacjami działającymi w obrębie i na rzecz szkolnictwa wyższego, promocję oferty mobilności akademickiej, organizację wydarzeń międzynarodowych w uczelni, współpracę z organizacjami studenckimi oraz szeroko pojęty networking.

Otwarta na inne kultury, ciekawa świata i ludzi, otwarta na nowe szanse i możliwości. Lubi wycieczki piesze, trasy górskie, botanikę, fotografię, dobrą i różnorodną kuchnię.