Hanna Lamers

Hanna Lamers, również przewodnicząca 2009 roku

Gdańszczanka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Ekonomii. Dorastanie i studia w otwartym na świat mieście wpłynęły na całą drogę życiową związaną z obcokrajowcami, poznawaniem innych kultur i języków. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oraz operacji walutowych w SGH w Warszawie, w Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz we Włoszech,  stypendium  UNESCO i JAFSA w 2002r  w Japonii pozwoliły na poszerzenie  wiedzy na temat zarządzania projektami od strony formalno-prawnej, finansowej oraz aspektów kulturowych. Doświadczenie 40 lat pracy zarówno w przemyśle (10 lat) jak i 30 lat w szkolnictwie wyższym zaowocowało  inicjowaniem działań  i tworzeniem oraz kierowaniem ważnymi strategicznie jednostkami uczelnianymi: biurem współpracy międzynarodowej, biurem projektów międzynarodowych, biurem kariery, biurem współpracy z otoczeniem gospodarczym zagranicznym i krajowym (między innymi z firmami FIAT, IDEA, Volkswagen, Valeo). Jednostki te rozwinęły się i samodzielnie funkcjonują natomiast władze uczelni doceniły zaangażowanie i wiedzę ekspercką Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski w 2014 roku. W latach 1991-2021 kierownik Centrum Współpracy Międzynarodowej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, koordynator uczelniany projektów Tempus, Erasmus +, Leonardo da Vinci, Funduszy Norweskich, NAWA, Ready Study Go! Poland.

Współpomysłodawca i współzałożyciel IROs Forum (przewodnicząca w 2009 roku), przewodnicząca Kapituły Nagrody IROsF im. Barbary Centkowskiej,  współzałożyciel Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych, członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw promocji zagranicznej polskich uczelni.

Od roku 2008 ekspert oceniający wnioski na rzecz FSS, NAWA i FRSE.

Na zlecenie Komisji Europejskiej współautor kursu on-line “Internationalisation and quality enhancement in higher education institutions and the Erasmus+ programme”.

Ekspert z obszaru różnic kulturowych, doradztwa edukacyjnego i mentoringu, planowania strategicznego.

Członek ogólnoświatowej organizacji Soroptimist International zajmującej się między innymi pracą na rzecz kobiet i dziewcząt, w tym działaniach charytatywnych,  przewodnicząca klubu SI Bielsko-Biała w latach 2007-2009.

W wolnym czasie chętnie zajmuje się tańcem towarzyskim salsą, tango argentino.

Lubi żeglarstwo, nordic-walkig, pływanie a także artystyczne szydełkowanie, propaguje minimalizm i funkcjonalność w organizacji zadań i przestrzeni.