Ewa Mroczek

Ewa Mroczek – absolwentka filologii romańskiej oraz studiów podyplomowych „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych „Public relations w praktyce” w Akademii Leona Koźmińskiego oraz programu Executive MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University.Od 2009 roku zawodowo związana z Politechniką Wrocławską.

W latach 2011-2014 koordynator instytucjonalny programu Erasmus oraz kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej w Politechnice Wrocławskiej.

Od 2011 roku koordynator uczelniany programu podwójnych dyplomów w ramach T.I.M.E. Association (Top Industrial Managers for Engineering). .Zaangażowana w koordynację projektów Erasmus Mundus Joint Master Degree oraz w rekrutację studentów do programów podwójnych i wspólnych dyplomów, a także stypendystów programów NAWA.

Przewodnicząca IROs Forum w 2014 roku. Inicjatorka współpracy polsko-brazylijskiej pomiędzy sieciami IROs Forum i Network of International Offices of Rio de Janeiro Higher Education Institutions REARI-RJ.

Autorka artykułu: „Szkoły letnie – sposób na umiędzynarodowienie uczelni” w publikacji „Czas Internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty” pod red. dr Bianki Siwińskiej i prof. Grzegorza Mazurka, Perspektywy, 2017 oraz prelegentka wielu konferencji.