Dorota Maciejowska

Dorota Maciejowska, również przewodnicząca 2019-2020

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej w Krakowie (studia podyplomowe). W latach 2015 – 2020 kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UJ. Od 2021 roku specjalista ds. Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich Una Europa oraz sieci uniwersyteckich. Kierownik trzech projektów międzynarodowych w Partnerstwach Strategicznych Erasmus+.

Aktywnie uczestniczy w szeregu międzynarodowych i krajowych sieci naukowo-edukacyjnych, w tym w sieci Coimbra Group (od czterech lat przewodnicząca grupy Academic Exchange and Mobility), UNA Europa, The Guild of European Research-Intensive Universities, Utrecht Network oraz SYLFF Network.

Przewodnicząca IROs Forum w kadencji 2019–2020. W tym okresie IROs Forum pogłębiło ścisłą współpracę z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej i zrealizowało liczne wspólne przedsięwzięcia w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Okres pandemii był czasem wymiany dobrych praktyk, wzmacniania relacji pomiędzy instytucjami na poziomie krajowym. IROs wsparło akcję Fundacji Perspektywy Women in Tech Summit 2019. Zorganizowało warsztaty metodą Design Thinking w zakresie wsparcia integracji zagranicznych studentów w Polsce. Przyjęło do grona członków IROsF Politechnikę Krakowską, podjęło współpracę z przedstawicielami British Council i Coventry University.

W 2019 r. zdobyła nagrodę w kategorii Management Star Fundacji Perspektywy za szczególne osiągnięcia na polu realizacji strategii umiędzynarodowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2016 r. stypendystka Departamentu Stanu USA w ramach EducationUSA Leadership Institute. Autorka publikacji i prezentacji na konferencjach i seminariach z zakresu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz zarządzania mobilnością naukową i edukacyjną studentów, doktorantów i pracowników. W nadchodzących latach jej praca będzie koncentrować się na kwestiach związanych z digitalizacją mobilności, ułatwieniem dostępu do mobilności dla większej liczby studentów i pracowników uczelni, zacieśnianiem partnerstw w ramach międzynarodowych badań naukowych i edukacji, a także rozwijaniem nowych form współpracy.