Dominika Janik-Hornik

Dominika Janik-Hornik, również prezydentka 2013

Prezes Fundacji Graceland, działającej na rzecz uczenia się przez całe życie oraz integracji międzykulturowej i międzypokoleniowej www.graceland.org.pl

Wcześniej przez prawie 20 lat związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, gdzie kierowała Biurem Programów i Współpracy Międzynarodowej. Z wykształcenia ekonomistka i romanistka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, stypendystka Fundacji France-Pologne. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe w Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale we Francji z zakresu zarządzania organizacjami społecznymi oraz studium Ewaluacja projektów i programów unijnych w Szkole Głównej Handlowej.

Autorka i liderka 18 projektów dydaktycznych, w tym projektów opartych na współpracy z otoczeniem biznesowym, współautorka i realizatorka wielu innych projektów w obszarze szkolnictwa wyższego i szkolnictwa zawodowego. Prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania projektem edukacyjnym. Autorka ekspertyz i raportów ewaluacyjnych dla potrzeb szkolnictwa zawodowego. W latach 2011-2016 pełniła funkcję uczelnianego koordynatora programu Erasmus. W latach 2014-2017 członek zarządu stowarzyszenia PRIME Networking z siedzibą w Brukseli zrzeszającego 19 uczelni z 18 krajów Europy oraz Ameryki Północnej i Południowej www.primenetworking.eu

Laureatka Nagrody im. Barbary Centkowskiej przyznawanej za wkład w umiędzynarodowienie polskich uczelni i szczególne zasługi dla IROs Forum (2016).

Pasjonatka tenisa ziemnego, jazdy konnej i trekkingu. W wolnym czasie najchętniej sięga po literaturę.